Infektološka sekcija – Aktuelno

26.09.2022 – Novi Sad

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da će se Stručni sastanak Infektološke sekcije Društva lekara Vojvodine SLD, održati u ponedeljak, 26. septembra 2022. godine u Novom Sadu u Galeriji Matice srpske (Trg galerija 1), s početkom u 15 časova.

P R O G R A M :

INFEKTIVNE BOLESTI KOD IMUNOKOMPROMITOVANIH OSOBA

1. Uvodna reč – Prof. dr Maja Ružić
2. Osnove imunosupresivne terapije – Prof. dr Maja Ružić, Medicinski fakultet UNS, Klinika za infektivne bolesti, KC Vojvodine, Novi Sad
3. Upoznavanje sa medicinskim stanjima koje mogu da dovedu do imunodeficijencije – Dr Mila Rajković, Medicinski fakultet UNS, Klinika za infektivne bolesti, KC Vojvodine, Novi Sad
4. Virusne bolesti kod imunokompromitovanih – Prof. dr Daniela Marić, Medicinski fakultet UNS, Klinika za infektivne bolesti, KC Vojvodine, Novi Sad
5. Gljivične infekcije kod imunokompromitovanih – Asist. dr Maria Pete, Medicinski fakultet UNS, Klinika za infektivne bolesti, KC Vojvodine, Novi Sad
6. Bakterijske bolesti kod imunokompromitovanih – Asist. dr Vedrana Petrić, Medicinski fakultet UNS, Klinika za infektivne bolesti, KC Vojvodine, Novi Sad
7. Osnove imunološkog sistema – Doc. dr Dajana Lendak, Medicinski fakultet UNS, Klinika za infektivne bolesti, KC Vojvodine, Novi Sad
8. Diskusija

Obilazak Galerije u pratnji kustosa
Koktel

Očekujemo Vas i molimo da obavestite i sve zainteresovane kolege iz Vaše sredine. Sastanak je akreditovan i nosi 2 boda za slušaoce (A-1-1623/21). Broj mesta je ogradničen i prijava za sastanak je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedlvns@gmail.com.

S poštovanjem,
Predsednik Infektološke sekcije DLV-SLD
Prof. dr Maja Ružić