Infektološka sekcija – Arhiva

ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2019.

STRUČNI SASTANAK I kataegorije, Novi Sad

1. Vanbolničke pneumonije, dijagnoza i lečenje

2. Novine u terapiji i prevenciji Clostridium difficile infekcije

Stručni sastanak I kataegorije, predavači 4, slušaoci 2 boda.

Detaljnije…