Kancerološka sekcija


Predsednik sekcije

Dr DRAGANA PETROVIĆ

-INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE-

POGLEDAJTE AKTIVNOSTI SEKCIJE U NAJAVI POGLEDAJTE ARHIVU AKTIVNOSTI SEKCIJE

VIŠE O SEKCIJI

U sklopu Pokrajinskog odbora SLD-a Kancerološka sekcija osnovana je februara 1962. godine. Sekcija je od svog osnivanja imala zadatak da usmeri naučno-medicinski rad na polju proučavanja problema malignih bolesti u Vojvodini i da organizuje i učestvuje u borbi protiv raka kroz sve moguće vidove.
Kada je 1965. godine osnovan Institut za onkologiju u Sremskoj Kamenici, visoko specijalizovana zdravstvena, obrazovna i naučno-istraživačka ustanova, lekari zaposleni u ovoj ustanovi imaju ključnu ulogu u radu Kancerološke sekcije, pre svega u podizanju stručnog nivoa članstva kao i u organizovanju onkološke službe u Pokrajini (onkološki dispanzeri u Subotici, Zrenjaninu, Somboru, Vršcu, Kikindi, Pančevu, Sremskoj Mitrovici).

Tokom svih ovih godina organizovani su brojni stručni skupovi koji su imali za cilj podizanje nivoa znanja prvenstveno u ranom otkrivanju i prevenciji malignih bolesti, savremenim dijagostičkim procedurama i najnovijim vidovima lečenja i rehabilitacije.

Članovi Kancerološke sekcije imali su aktivnu ulogu u organizovanju i učestvovanju na brojnim naučnim i stručnim skupovima, kao predavači i predsedavajući, u našoj zemlji i inostranstvu. Svake godine naši članovi aktivno učestvuju u radu Kancerološke nedelje u organizaciji Kancerološke sekcije Društva lekara Srbije kao i u radu drugih sekcija DLV-SLD-a. Članovi Kancerološke sekcije su svojim stručnim i posvećenim radom doprineli unapređenju rada onkološke službe u čitavoj Pokrajini, značajnom smanjenju morbiditeta i mortaliteta od malignih bolesti kao i širim informisanjem čitave zajednice o značaju ranog otkrivanja i lečenja raka.

Prim. dr sci med. Dragana Petrović internista-hematolog
Sekretar Ass. dr sci med. Lazar Popović internista