Kardiološka sekcija – Aktuelno

25.2.2019 – Novi Sad

Poštovani,

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Simpozijum i Izbornu godišnju skupštinu Kardiološke sekcije DLV-SLD. Skup će se održati dana 25.02.2019. sa početkom u 17 časova u Novom Sadu u prostorijama Društva lekara Vojvodine SLD (Vase Stajića 9).
Sastanak Predsedništva odžaće se istog dana u 16.30 časova.

D N E V N I R E D:

I IZBORNA GODIŠNJA SKUPŠTINA:

1. Izveštaj o radu za 2018. godinu
2. Finansijski izveštaj za 2018. godinu
3. Plan rada za 2019. godinu
4. Predlozi za nagrade i priznanja
5. Izbor/reizbor rukovodstva Sekcije za naredni četvorogodišnji mandat
6. Diskusija

II STRUČNI DEO – SIMPOZIJUM – KONTRASTNA EHOKARDIOGRAFIJA U SVAKODNEVNOJ KLINIČKOJ PRAKSI

1. Pozdravna i uvodna reč – prof. dr Jadranka Dejanović
2. Istorijat i budućnost KE
Dr Ivan Stanković
3. Srčane mane kod kojih je indikovan desnostrani KE-primeri
Dr Dragana Grković
4. Preporuke i perkutano zatvaranje ASD i FOA
Dr Mila Kovačević
5. Tehnika izvođenja desnostranog KE
Dr Anastazija Stojšić Milosavljević
6. Valsalva manevar
Dr Aleksandra Milovančev
7. Hirurgija urođeni srčanih mana (ASD)
Dr Aleksandar Redžek
8. Kontrasti nove generacije (sastav, fizička svojstva transpulmonalnog kontrasta)
Dr Snežana Stojšić
9. Indikacije za transpulmonalni kontrast-prikaz slučajeva
Dr Aleksandra Ilić
10. Da li ima kontraindikacija za transpulmonalni KE? Prikaz slučajeva
Dr Snežana Tadić
11. Izvođenje – aplikacija transpulmonalnog eho kontrasta i artefakti
Dr Dragana Grković
12. Aplikacija transpulmonalnog eho kontrasta uz stres eho-prikaz slučaja
Dr Anastazija Stojšić Milosavljević
Diskusija
13. Nove mogućnosti transpulmonalnog eho kontrasta u medicini (onkologija, gojazni, kardiologija i ostale bolesti)
Dr Aleksandra Vulin
14. Kontrast – sa aspekta prevencije iznenadne srčane smrti-kardiomiopatije-prikazi slučajeva
Dr Dragan Kovačević
15. Komplikacije transpulmonalnog KE
Dr Aleksandra Ilić
16. Kombinovani slučajevi za desni i za levi KE (USM, Divrtikul)
Dr Anastazija Stojšić Milosavljević
17. Od lekara opšte prakse ka specijalistima, sakodnevna upotreba KE – Svi predavači i svi učesnici
18. Diskusija i evaluacija Simpozijuma

Simpozijum je akreditovan pod brojem A-1-1098/18 (8 bodova za predavače i 4 boda za slušaoce). S obzirom da je broj mesta u Sali DLV ograničen, OBAVEZNA je prijava učešća na sastanku na telefon Stručne službe DLV-SLD 021/528-767 ili putem maila: kmedlvns@gmail.com.

S poštovanjem,

Sekretar Kardiološke sekcije DLV-SLD
Asist. dr Marija Bjelobrk
Predsednik Kardiološke sekcije DLV-SLD
Prof. dr Jadranka Dejanović