Кардиолошка секција – Архива

АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2019.

13.11.2019 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

1. АЛГОРИТАМ ЛЕЧЕЊА БОЛЕСНИКА СА СРЧАНОМ СЛАБОШЋУ И КОМОРБИДИТЕТИМА (А-1-2486/18)

2. ЗНАЧАЈ СПИРОЕРГОМЕТРИЈЕ У ПРИПРЕМИ БОЛЕСНИКА ЗА ТРАНСПЛАНТ ПРОГРАМ (А-1-2483/18)

Оба предавања су акредитована за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре и носе по 2 бода за слушаоце (4 укупно).

Детаљније…


6.11.2019 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

1. СПЕЦИФИЧНОСТИ ЛЕЧЕЊА АРТЕРИЈСКЕ ХИПЕРТЕНЗИЈЕ СТАРИЈИХ ОСОБА (А-1-2484/18)

2. СПЕЦИФИЧНОСТИ ЛЕЧЕЊА И ПРАЋЕЊА АРТЕРИЈСКЕ ХИПЕРТЕНЗИЈЕ ТРУДНИЦА И ПОРОДИЉА (А-1-2485/18)

Оба предавања су акредитована за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре и носе по 2 бода за слушаоце (4 укупно).

Детаљније…


25.2.2019 – ИЗБОРНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА И СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

I ИЗБОРНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА
II КОНТРАСТНА ЕХОКАРДИОГРАФИЈА У СВАКОДНЕВНОЈ КЛИНИЧКОЈ ПРАКСИ

Симпозијум је акредитован под бројем А-1-1098/18.

Детаљније…


АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2017.

24.11.2017 – НАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ, Нови Сад

УТИЦАЈ СЕКСУАЛНЕ ДИСФУНКЦИЈЕ НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ СИСТЕМ

Симпозијум је акредитован (А-1-1715/17) за лекаре, фармацеуте, биохемичаре и здравствене техничаре и носи 4 бода за полазнике.

Детаљније…


АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2016.

22.12.2016 – СТРУЧНИ САСТАНАК И ГОДИШЊА СКУПШТИНА, Нови Сад

I Примена новог Европског водича о срчаној слабости у свакодневну клиничку праксу

II Годишња скупштина Кардиолошке секције

Састанак је акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре под бројем А-1-2323/16 (3 бода за предаваче и 2 бода за слушаоце).

Детаљније…


29.10.2016 – ДОМАЋИ КУРС 1. КАТЕГОРИЈЕ, Нови Сад

САВРЕМЕНЕ ПРЕОПЕРАТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ У ЗБРИЊАВАЊУ КАРДИОЛОШКИХ БОЛЕСНИКА КОД НЕКАРДИОЛОШКИХ ОПЕРАЦИЈА

Курс је акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре под бројем А-1-961/16 (12 бодова за предаваче и 6 бодова за слушаоце).

Детаљније…


28.05.2016 – ДОМАЋИ КУРС 1. КАТЕГОРИЈЕ, Сремска Каменица

САВРЕМЕНЕ ПРЕОПЕРАТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ У ЗБРИЊАВАЊУ КАРДИОЛОШКИХ БОЛЕСНИКА КОД НЕКАРДИОЛОШКИХ ОПЕРАЦИЈА

Курс је акредитован под бројем А-1-961/16 (12 бодова за предаваче и 6 бодова за слушаоце).

Детаљније…


24.02.2016 – САСТАНАК, Нови Сад

Значај анемије као коморбидитета у лечењу кардиоваскуларних обољења

Састанак је акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре под бројем А-1-2888/15 (3 бода за предаваче и 2 бода за слушаоце).

Детаљније…