Kardiološka sekcija – Arhiva

ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2019.

25.2.2019 – IZBORNA GODIŠNJA SKUPŠTINA I STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

I IZBORNA GODIŠNJA SKUPŠTINA
II KONTRASTNA EHOKARDIOGRAFIJA U SVAKODNEVNOJ KLINIČKOJ PRAKSI

Simpozijum je akreditovan pod brojem A-1-1098/18.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2017.

24.11.2017 – NACIONALNI SIMPOZIJUM, Novi Sad

UTICAJ SEKSUALNE DISFUNKCIJE NA KARDIOVASKULARNI SISTEM

Simpozijum je akreditovan (A-1-1715/17) za lekare, farmaceute, biohemičare i zdravstvene tehničare i nosi 4 boda za polaznike.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2016.

22.12.2016 – STRUČNI SASTANAK I GODIŠNJA SKUPŠTINA, Novi Sad

I Primena novog Evropskog vodiča o srčanoj slabosti u svakodnevnu kliničku praksu

II Godišnja skupština Kardiološke sekcije

Sastanak je akreditovan za lekare, stomatologe, farmaceute i biohemičare pod brojem A-1-2323/16 (3 boda za predavače i 2 boda za slušaoce).

Detaljnije…


29.10.2016 – DOMAĆI KURS 1. KATEGORIJE, Novi Sad

SAVREMENE PREOPERATIVNE STRATEGIJE U ZBRINJAVANJU KARDIOLOŠKIH BOLESNIKA KOD NEKARDIOLOŠKIH OPERACIJA

Kurs je akreditovan za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare pod brojem A-1-961/16 (12 bodova za predavače i 6 bodova za slušaoce).

Detaljnije…


28.05.2016 – DOMAĆI KURS 1. KATEGORIJE, Sremska Kamenica

SAVREMENE PREOPERATIVNE STRATEGIJE U ZBRINJAVANJU KARDIOLOŠKIH BOLESNIKA KOD NEKARDIOLOŠKIH OPERACIJA

Kurs je akreditovan pod brojem A-1-961/16 (12 bodova za predavače i 6 bodova za slušaoce).

Detaljnije…


24.02.2016 – SASTANAK, Novi Sad

Značaj anemije kao komorbiditeta u lečenju kardiovaskularnih oboljenja

Sastanak je akreditovan za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare pod brojem A-1-2888/15 (3 boda za predavače i 2 boda za slušaoce).

Detaljnije…