Neurološka sekcija – Aktuelno

29.3.2019 – Zrenjanin

Poštovane kolege,
Pozivamo Vas na Stručni sastanak Neurološke sekcije DLV-SLD koji će održati u Zrenjaninu – Kaštel “Ečka”, u PETAK 29. marta 2019. godine s početkom u 12 časova, sa sledećim:

D N E V N I M R E D O M:

TEMA: NOVINE U MULTIPLOJ SKLEROZI

1. Dijagnoza multiple skeroze
Asist. dr Vesna Suknjaja, KCV-Klinika za neurologiju, Novi Sad

2. Fenotipske forme bolesti sekvencioniranje terapije
Asist. dr Lorand Sakalaš, KCV-Klinika za neurologiju, Novi Sad

3. Koginitivno oštećenje u multiploj sklerozi (prikaz slučaja)
Dr Igor Damjan, Opšta bolnica „Đ.Joanović“ Zrenjanin

4. Principi otvorene nauke – istraživači i bibliotekari u susret trendovima na polju naučnih informacija
Zorica Đokić, Medicinski fakultet Novi Sad – Biblioteka

5. Diskusija

Sastanak je akreditovan (A-1-768/19) i nosi 2 boda za učesnike sastanka.

S poštovanjem,
Predsednik Neurološke sekcije DLV-SLD
Doc. dr Aleksandra Lučić Prokin