Neurološka sekcija – Arhiva

ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2022.

25.11.2022 – Sastanak,Subotica

NEUROLOŠKE DILEME U KLINIČKOM RADU


Sastanak je akreditovan (A-1-1638/22) i nosi 2 boda za učesnike.

Detaljnije…


 01.04.2022 – STRUČNI SASTANAK, Mala Remeta

Smernice u praktičnom radu u pojedinim neurodegenerativnim oboljenjima

Sastanak je akreditovan (A-1-81/22) i nosi 2 boda za učesnike.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2021.

1.7.2021 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

MEHANIZAM I TERAPIJSKI PRISTUP HRONIČNIM BOLNIM SINDROMIMA U NEUROLOGIJI

Sastanak je akreditovan (A-1-597/21) i nosi 2 boda za učesnike sastanka.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2019.

6.12.2019 – STRUČNI SASTANAK i GODIŠNJA SKUPŠTINA, Novi Sad

1. KONTROVERZE U SEKUNDARNOJ PREVENCIJI MOŽDANOG UDARA NAKON INTRACEREBRALNE HEMORAGIJE

2. GODIŠNJA SKUPŠTINA

Sastanak je akreditovan (A-1-2423/19) i nosi 2 boda za učesnike sastanka.

Detaljnije…


29.3.2019 – STRUČNI SASTANAK, Zrenjanin

NOVINE U MULTIPLOJ SKLEROZI

Sastanak je akreditovan (A-1-768/19) i nosi 2 boda za učesnike sastanka.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2018.

30.11.2018 – STRUČNI SASTANAK I GODIŠNJA SKUPŠTINA, Novi Sad

I SAVREMENI PRISTUP DIJAGNOSTICI I LEČENJU MIASTENIA-E GRAVIS
II GODIŠNJA SKUPŠTINA

Sastanak je akreditovan (A-1-2473/18) i nosi 2 boda za učesnike sastanka.

Detaljnije…


20.4.2018 – NACIONALNI SIMPOZIJUM, Novi Sad

KLINIČKI ASPEKTI SEKSUALNIH DISFUNKCIJA

Simpozijum je akreditovan (A-1-1096/18) za lekare, stomatologe, farmaceute i zdravstvene tehničare i nosi 4 boda za polaznike.

Detaljnije…


29.3.2018 – STRUČNI SASTANAK, Sombor

ZNAČAJ TROMBOLITIČKE TERAPIJE I MEHANIČKE TROMBOEKTOMIJE U LEČENJU ISHEMIJSKOG MOŽDANOG UDARA

Sastanak je akreditovan (A-1-1024/18) i nosi 2 boda za učesnike sastanka.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2017.

31.3.2017 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

ULOGA NEUROLOGA U DOKAZIVANJU MOŽDANE SMRTI

(A-1-938/17)

Detaljnije…


2-3.62017 – DVODNEVNI STRUČNI SKUP, Sremski Karlovci

ISHEMIJSKI MOŽDANI UDAR

Prijava učešća OBAVEZNA do 31. marta

Detaljnije…