Otorinolaringološka sekcija

Organizacija sekcije:

Organi i tela Otorinolaringološke sekcije DLV-SLD su: predsednik, potpredsednik sekretar, predsedništvo i skupština Sekcije.

Rukovodstvo sekcije od 2011. godine čine:
Predsednik: Prof. dr Slobodan Savović, Klinički centar Vojvodine, Klinika za bolesti uva, grla i nosa, Novi Sad
Potpredsednik: dr Nada Milekić-Kljajić- Subotica, Opšta bolnica, Subotica
Sekretar: Asist. dr sci. med. Danijela Dragičević, Klinički centar Vojvodine, Klinika za bolesti uva, grla i nosa, Novi Sad

Predsedništvo:
prim. dr Jasna Jovićević- Novi Sad
dr Danica Ranitović-Radivojev- Sremska Mitrovica
dr Vera Beljin- Vršac
dr Bojan Marković- Kikinda
dr Dušica Nikolić- Novi Sad
dr Tatjana Bošnjak-Vlaškalić- Vrbas
dr Veljko Božić- Pančevo
dr Erika Đozić- Novi Sad
dr Marija Čordaš- Sombor
dr Gordana Benčić- Zrenjanin