Otorinolaringološka sekcija – Aktuelno

11.10.2019 – Palić

Vinarija “Zvonko Bogdan” 11.10.2019.
Kanjiški put 45, Palić

Tema skupa: Opstruktivna sleep apnea

PREDAVANJA

“ Cirkadijarni ritam, san, poremećaji disanja tokom sna i zdravlje čoveka – multidisciplinarni pristup“ • Prof. Lidija Ristić
„Značaj ranog otkrivanja i lečenja opstruktivnih premećaja disanja u snu“ • Dr Zoran Stamenković
Opstruktivna slip apnea – naša iskustva • Mr sci dr Gabriela Aleksov
Opstruktivna slip apnea – terapeutske dileme • Prim. dr Novak Vukoje

 

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE MOŽETE PREUZETI  OVDE