Pedijatrijska sekcija


Predsednik sekcije

Doc. dr NENAD BARIŠIĆ

-INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE-

POGLEDAJTE AKTIVNOSTI SEKCIJE U NAJAVI POGLEDAJTE ARHIVU AKTIVNOSTI SEKCIJE

VIŠE O SEKCIJI

Istorijat: Pedijatrijska sekcija DLV-SLD je deo Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva. Pedijatrijska sekcija DLV-SLD je osnovana 1958. godine. Osnivači su bili dr Đura Jovanović, dr Branka Vasiljević, dr Danica Obradović, dr Branislavka Pušić-Mijatović i dr Vojin Bašićević. Za prvog predsednika Sekcije izabran je prim.dr Đura Jovanović, a za sekretare dr Branka Vasiljević i dr Vojin Bašićević. Arhiva Pedijatrijske sekcije DLV-SLD od osnivanja do 1980. godine ne postoji. Predsednici pedijatrijske sekcije DLV-SLD od 1980. godine: 1980. godine: prim.dr Danica Obradović 1981. godine: prof. dr Vojin Bašičević 1982. godine: dr Ilona Feher 1983. godine: prim. dr Dušica Popović 1984 – 1986. godine: prof. dr Veselin Kikinđanin 1986- 1987. godine: prof. dr Ljiljana Nikolić 1988 – 1992. godine: prof.dr Nevenka Rončević-Babin 1992 – 2000. godine: prof. dr Jovan Vlaški 2000 – 2004. godine: prim. mr sci.med. dr Dušan Velisavljev 2004 – 2008. godine: prof. dr Slobodanka Petrović 2008 – 2010. godine: prof. dr Dragan Karanić 2010 – 2012. godine: prof.dr Aleksandra Doronjski 2012. – godine: doc. dr Vesna Stojanović Delovanje Sekcije: Pedijatrijska sekcija DLV-SLD, više od pola veka, daje aktivan doprinos unapređenju zdravstvene zaštite dece i omladine na teritoriji Vojvodine. U okviru svoje redovne delatnosti, Pedijatrijska sekcija DLV-SLD organizuje monogobrojne stručne sastanke i kurseve. Cilj Sekcije je da, kroz različite vidove edukativnog delovanja, omogući široku disperziju znanja i upoznavanje lekara-pedijatara sa najsavremenijim medicinskim saznanjima i statovima, kako bi se podržao proces kontinuiranog unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite i kvaliteta života dece i omladine. Organizacija: Organi i tela Pedijatrijske sekcije DLV-SLD su: predsednik, sekretar, predsedništvo i skupština Sekcije. Rukovodstvo sekcije od 2012. godine čine: Predsednik: Doc.dr Vesna Stojanović, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad Sekretar: Asist. dr sci. med. Nenad Barišić, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad Predsedništvo: 1. dr Milan Arnaut, Sombor 2. dr Marija Deanović, Pančevo 3. dr Zoran Belomarković, Sremska Mitrovica 4. dr Gordana Bistričić , Kikinda 5. prof.dr Aleksandra Doronjski , Novi Sad 6. prof.dr Aleksandar Cvejić, Novi Sad 7. prim. dr Slavica Malešević, Novi Sad 8. dr Bratislav Kažić, Vrbas 9. prim.dr Svetlana Pakaški, Pančevo 10. dr Suzana Tambas, Subotica 11. dr Gizela Vekonj – Fajka, Senta 12. dr Dušan Velisavljev, Zrenjanin