Pneumoftiziološka sekcija – Aktuelno

20.9.2019 – Palić

Poštovane kolege,

Koristimo priliku da Vas pozdravimo i izvestimo da će se tradicionalni Nacionalni seminar 1. Kategorije PNEUMOFTIZIOLOŠKE SEKCIJE DLV-SLD održati 20. septembra 2019. godine na Paliću, u Kongresnom centru Velika terasa Palić (Kanjiški put 17 a), sa početkom u 9 časova.

ASTMA – ZAJEDNIČKI PROBLEM SVIH NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

PROGRAM:

9.00-9.30 Registracija učesnika, ulazni test
9.30-9.45 Pozdravna i uvodna reč organizatora
Prim. mr sc. med. Svetlana Jovanović
9.45-10.00 KONTROLA ASTME U SVAKODNEVNOJ KLINIČKOJ PRAKSI
Prof. dr Biljana Zvezdin, dr Branislava Najić
10.00-10.15 ALERGIJSKA ASTMA – IZAZOVI U LEČENJU
Doc. dr Marija Vukoja, dr Dubravka Medić
10.15-10.30 NEKONTROLISANA ASTMA – ŠTA URADITI?
Prof. dr Ivan Kopitović, dr Aleksandra Ponjević
10.30-10.45 FENOTIPOVI TEŠKE ASTME
Dr Mirjana Jovančević Drvenica
10.45-11.00 BIOLOŠKA TERAPIJA ASTME – NAŠA ISKUSTVA
Asist. dr Sanja Hromiš
11.00-11.15 FIZIKALNA TERAPIJA TEŠKE ASTME
Asist. dr Danijela Kuhajda
11.15-11.30 ORALNI KORTIKOSTEROIDI U LEČENJU ASTME – ZA I PROTIV
Doc. dr Violeta Kolarov
11.30-12.00 Pauza
12.00-13.00 KONTROLA ASTME U SVAKODNEVNOJ KLINIČKOJ PRAKSI – rešavanje kliničkih problema
Prof. dr Biljana Zvezdin, dr Branislava Najić
13.00-14.00 FIZIKALNA TERAPIJA TEŠKE ASTME – rad u grupi
Asist. dr Danijela Kuhajda
14.00-14.30 Pauza
14.30-15.30 NEKONTROLISANA ASTME – ŠTA URADITI? – rad u grupi
Prof. dr Ivan Kopitović, dr Aleksandra Ponjević
15.30-16.00 Diskusija, završna reč organizatora
16.00-16.30 Izlazni test, evaluacija Kursa

Seminar je akreditovan za lekare i farmaceute (A-1-1156/19) i nosi 6 bodova za učesnike (za predavače 12 bodova). Učešće na Seminaru je besplatno za članove DLV-SLD, a ostali plaćaju participaciju u iznosu 1.000,00 na račun 340-1861-70 (sa naznakom ”Seminar Palić 2019) i pozivom na broj – broj licence. Prijava učešća je OBAVEZNA na telefon Stručne službe DLV-SLD – 021/528-767 ili putem maila: kmedlvns@gmail.com. Rok za prijavu je 18.09.2019. godine.

S poštovanjem,

Predsednik Pneumoftiziološke sekcije DLV-SLD
Prim. mr sc. med. Svetlana Jovanović