Pneumoftiziološka sekcija – Aktuelno

20.9.2020 – Palić

Poštovane kolege

Srdačno Vas pozdravljamo i koristimo priliku da Vam izvestimo da, zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji, tradicionalni skup pulmologa na Paliću, koji je kao što je uobičajeno planiran za kraj septembra 2020. godine, Odlukom Predsedništva Pneumoftizioloske sekcije koja je održana telefonski dana 22. maja 2020. godine, ove godine NEĆE ODRŽATI.

Tradicionalni skup pulmologa na Paliću biće održan iduće godine u septembru.

Predsedništvo Sekcije će se u međuvremenu potruditi da organizuje strućni sastanak, u skladu s epidemiološkim preporukama.

Svima želimo dobro zdravlje i puno uspeha!

S poštovanjem,
Predsednik Pneumoftiziološke sekcije DLV-SLD
Prim. dr sc. med. Svetlana Jovanović

 

ODLUKU MOŽETE POGLEDATI OVDE