Pneumoftiziološka sekcija – Aktuelno

1.19.2021 – Palić

Poštovane kolege,

Koristimo priliku da Vas pozdravimo i izvestimo da će se tradicionalni Kurs PNEUMOFTIZIOLOŠKE SEKCIJE DLV-SLD održati 1. oktobra 2021. godine na Paliću, u Kongresnom centru Velika terasa Palić (Kanjiški put 17 a), sa početkom u 10 časova.

KOLIKO ZNAMO O COVID-U?

1. Aktuelna epidemiološka situacija…Šta nas očekuje u budućnosti? – Dr Jelena Đekić IPBV
2. Karakteristike virusa SARS CoV2 – Dr Anika Trudić Považan IPBV
3. Terapija infekcije virusom SARS CoV2 – Prof. dr Vesna Turkulov KCV
4. Lečenje obolelih od Covid-a u Jedinicama intenzivne nege – kome kontinuirana kiseonična terapija, HF, NIV, intubacija…. Dr Uroš Batranović
5. Antikoagulantna terapija; koja, kome i koliko dugo? – Dr Sandra Peković IPBV
6. Pogoršanja opstruktivnih bolesti pluća uzrokovanim virusom SARS CoV2 – Doc. dr Violeta Kolarov IPBV
7. Radiološke manifestacije Covid-a – Dr Dragan Dragišić IPBV
8. Rehabilitacija obolelih od Covid-a – Dr Danijela Kuhajda IPBV
9. Plućna fibroza kao posledica preležane infekcije SARS CoV2 – Dr Nevena Savić IPBV
10. Imunizacija protiv Covid-a – Prof. dr Vladimir Petrović ZZJZ Vojvodine
11. Lečenje Covid pneumonija u ambulantnim uslovima – Dr Emina Dolmagić Ćatović DZ Novi Sad
12. Uticaj rezilijentnostina kvalitet profesionalnog života zdravstvenih radnika za vreme pandemije Covid 19 – VMS Jelena Vojnović IPBV
13. Iskustva sa teškim COVID 19 bolesnicima u Univerzitetskoj klinici za plućne bolesti Golnik – gost iz Slovenije
Ovo je preliminarno obaveštenje kako biste mogli planirati svoje obaveze, a konačni program Kursa ćemo dostaviti blagovremeno.

Kurs je u postupku akreditacije. Učešće na Kusu je besplatno za članove DLV-SLD, a ostali plaćaju participaciju u iznosu 1.000,00 na račun 340-1861-70 (sa naznakom ”Kurs Palić 2021) i pozivom na broj – broj licence. Prijava učešća je OBAVEZNA na telefon Stručne službe DLV-SLD – 021/528-767 ili putem maila: kmedlvns@gmail.com. Rok za prijavu je 24.09.2021. godine.

S poštovanjem,
Predsednik Pneumoftiziološke sekcije DLV-SLD
Prim. mr sc. med. Svetlana Jovanović