Pneumoftiziološka sekcija – Aktuelno

30.09.2021 – Palić

Poštovane koleginice i kolege,

velika mi je čast i zadovoljstvo da Vas pozovem na tradicionalni sastanak Pneumoftiziološke sekcije DLV-SLD, koji će se održati 30.09.2022. na Paliću.

Nacionalni simpozijum
Šta znamo o COVID-19?

Evidencioni broj odluke o akreditaciji A-1-1211/22 (12/6 bodova)

Mesto održavanja: Kongresni centar Velika terasa Palić
Prijava i registracija učesnika uz koktel dobrodošlice – 9,00 – 10,00 č
Sastanak Predsedništva Pneumoftiziološke sekcije – 9,30 č

Dolazak najaviti Stručnoj službi DLV-SLD 021-528-767 i e-mail: kmedlvns@gmail.com

Rok za prijavu: 20.09.2022. godine

Kotizacija: 1.000,00 dinara (članovi DLV-SLD koji plaćaju članarinu ne podležu plaćanju)

Predsednik Sekcije DLV-SLD
Prim. mr sc. med. Svetlana Jovanović

POGLEDAJTE I PREUZMITE PROGRAM OVDE