Психијатријска секција – Архива

АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2016.

1.12.2016 – НАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ И ГОДИШЊА СКУПШТИНА, Нови Сад

I АНТИДЕПРЕСИВИ, КОЈИ СУ РИЗИЦИ?

II ГОДИШЊА СКУПШТИНА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ

Симпозијум је акредитован (А-1-2893/16) и носи 4 бода за слушаоце.

Детаљније…


09.06.2016 – НАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ, Вршац

НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ, УЛОГА ПСИХИЈАТРА У ТРЕТМАНУ

Симпозијум је акредитован (А-1-1609/16) и носи 4 бода за слушаоце.

Детаљније…


АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2015.

18.09.2015 – СИМПОЗИЈУМ, Нови Сад

ПСИХОДИНАМСКА ПСИХИЈАТРИЈА

Симпозијум је акредитован (А-1-928/15) и носи 5 бодова за слушаоце.

Детаљније…


28.05.2015 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Кикинда

БУПРЕНОРФИН И МЕТАДОН У ТРЕТМАНУ ЗАВИСНОСТИ – СУПСТИТУЦИОНА ТЕРАПИЈА ЗАВИСНИКА

Састанак је акредитован од стране Здравственог савета Србије (А-1-1006/15) и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…