Psihijatrijska sekcija – Arhiva

ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2016.

1.12.2016 – NACIONALNI SIMPOZIJUM I GODIŠNJA SKUPŠTINA, Novi Sad

I ANTIDEPRESIVI, KOJI SU RIZICI?

II GODIŠNJA SKUPŠTINA PSIHIJATRIJSKE SEKCIJE

Simpozijum je akreditovan (A-1-2893/16) i nosi 4 boda za slušaoce.

Detaljnije…


09.06.2016 – NACIONALNI SIMPOZIJUM, Vršac

NASILJE U PORODICI, ULOGA PSIHIJATRA U TRETMANU

Simpozijum je akreditovan (A-1-1609/16) i nosi 4 boda za slušaoce.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2015.

18.09.2015 – SIMPOZIJUM, Novi Sad

PSIHODINAMSKA PSIHIJATRIJA

Simpozijum je akreditovan (A-1-928/15) i nosi 5 bodova za slušaoce.

Detaljnije…


28.05.2015 – STRUČNI SASTANAK, Kikinda

BUPRENORFIN I METADON U TRETMANU ZAVISNOSTI – SUPSTITUCIONA TERAPIJA ZAVISNIKA

Sastanak je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-1006/15) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…