Reumatološka sekcija – Aktuelno

12.09.2022 – Novi Sad

Poštovane kolege,

Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku Reumatološke sekcije DLV – SLD, koji će se održati u PONEDELJAK 12.09.2022. godine u 18:00 časova u Konferencijskoj sali Hotela Veliki, Nikole Pašića 24, Novi Sad.

Za sastanak je predviđen sledeći PROGRAM:

18:00-18:45 Uvodna reč

18:45-20:00 Stručni deo: KRISTALNE ARTROPATIJE – NOVINE U PATOGENEZI, DIJAGNOZI I TERAPIJI
Asist. dr sc. med. Ivica Jeremić, Institut za reumatologiju, Beograd

20:00-20:30 Diskusija

Program kontinuirane edukacije je akreditovan pod brojem A-1-79/22 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Molimo da prilikom učešća obavezno upišete svoj broj licence. Participacija za uverenja o prisustvu za one koji nisu članovi DLV-SLD iznosi 1.000,00 dinara i uplaćuje se na račun 340-1861-70. Prijava za sastanak je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedlvns@gmail.com

Očekujemo Vaše prisustvo i molimo Vas da izvestite kolege iz svoje sredine.

S poštovanjem,

Predsednik Reumatološke sekcije DLV-SLD
Doc. dr Jelena Zvekić Svorcan