Reumatološka sekcija – Aktuelno

11.6.2021 – Novi Sad

Poštovane kolege,

Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku Reumatološke sekcije DLV – SLD, koji će se održati u PETAK 11.06.2021. godine u 13:00 časova u prostorijama DLV-SLD Novi Sad (Vase Stajića 9).

Za sastanak je predviđen sledeći PROGRAM:

13:00-13:15 Uvodna reč

13:15:14:45 Stručni deo:

DIJABETESNA NEUROPATIJA – ZNAČAJ U REUMATOLOŠKOJ PRAKSI

Doc. dr Đorđe Popović, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Klinički centar Vojvodine Novi Sad

14:45-15:15 Diskusija

Program kontinuirane edukacije je akreditovan pod brojem A-1-152/21 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Molimo da prilikom učešća obavezno upišete svoj broj licence. Participacija za uverenja o prisustvu za one koji nisu članovi DLV- SLD iznosi 1.000,00 dinara i uplaćuje se na račun 340-1861-70 – poziv na broj je broj licence). Prijava za sastanak je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedlvns@gmail.com

Očekujemo Vaše prisustvo i molimo Vas da izvestite kolege iz svoje sredine.

S poštovanjem,
Predsednik Reumatološke sekcije DLV-SLD
Doc. dr Jelena Zvekić Svorcan