Reumatološka sekcija – Aktuelno

11.12.2019 – Novi Sad

Poštovane kolege,

Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku i Godišnjoj skupštini Reumatološke sekcije DLV-SLD, koji će se održati u SREDU 11.12.2019. godine u 12:30 časova u prostorijama Specijalne bolnice za reumatske bolesti – Jodna banja, Novi Sad (Futoška 68).

Za sastanak je predviđen sledeći PROGRAM:

12:30-12:45 Uvodna reč

12:45:14:00 Stručni deo:

TERAPIJA JUVENILNOG IDIOPATSKOG ARTRITISA
Doc. dr Gordana Vijatov Đurić
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

14:00-14:30 Diskusija

GODIŠNJA SKUPŠTINA

– Izveštaj o radu za 2019. godinu
– Finansijski izveštaj za 2019. i plan rada za 2020. godinu
– Predlozi za nagrade i priznanja
– Razno

Program kontinuirane edukacije je akreditovan pod brojem A-1-1642/19 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).
Molimo da prilikom učešća obavezno upišete svoj broj licence. Participacija za uverenja o prisustvu za one koji nisu članovi DLV-SLD iznosi 1.000,00 dinara. Prijava za sastanak je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedlvns@gmail.com.

Očekujemo Vaše prisustvo i molimo Vas da izvestite kolege iz svoje sredine.

S poštovanjem,

Predsednik
Reumatološke sekcije DLV-SLD
Doc. dr Jelena Zvekić Svorcan