Reumatološka sekcija – Aktuelno

17.5.2019 – Novi Sad

Poštovane kolege,

Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku Reumatološke sekcije DLV – SLD, koji će se održati u PETAK 17.05.2019. godine u 12:30 časova u prostorijama Specijalne bolnice za reumatske bolesti – Jodna banja, Novi Sad (Futoška 68).

Za sastanak je predviđen sledeći PROGRAM:

12:30-12:45 Uvodna reč

12:45:14:00 Stručni deo:
POREMEĆAJI METABOLIZMA VITAMINA D I KALCIJUMA KOD BOLESNIKA SA SARKOIDOZOM
Prof. dr Svetlana Kašiković Lečić, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

14:00-14:30 Diskusija

Program kontinuirane edukacije je akreditovan pod brojem A-1-769/19 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).
Molimo da prilikom učešća obavezno upišete svoj broj licence. Participacija za uverenja o prisustvu za one koji nisu članovi DLV-SLD iznosi 1.000,00 dinara. Prijava za sastanak je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedlvns@gmail.com

Očekujemo Vaše prisustvo i molimo Vas da izvestite kolege iz svoje sredine.

S poštovanjem,

Predsednik Reumatološke sekcije DLV-SLD
Prim. dr sc. med. Jelena Zvekić Svorcan