Reumatološka sekcija – Aktuelno

19.11.2019 – Novi Sad

Poštovane kolege,

Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku Reumatološke sekcije DLV-SLD, koji će se održati u UTORAK 19.11.2019. godine u 12:30 časova u prostorijama Specijalne bolnice za reumatske bolesti – Jodna banja, Novi Sad (Futoška 68).

Za sastanak je predviđen sledeći PROGRAM:

12:30-12:45   Uvodna reč

12:45:14:00   Stručni deo:
INFEKCIJE KOD BOLESNIKA SA REUMATSKIM BOLESTIMA
Asist. dr sc. med. Ivica Jeremić, Institut za reumatologiju, Beograd

14:00-14:30   Diskusija

Program kontinuirane edukacije je akreditovan pod brojem A-1-1641/19 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Molimo da prilikom učešća obavezno upišete svoj broj licence. Participacija za uverenja o prisustvu za one koji nisu članovi DLV-SLD iznosi 1.000,00 dinara. Prijava za sastanak je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedlvns@gmail.com.

Očekujemo Vaše prisustvo i molimo Vas da izvestite kolege iz svoje sredine.

S poštovanjem,

Predsednik Reumatološke sekcije DLV-SLD
Doc. dr Jelena Zvekić Svorcan