Reumatološka sekcija – Arhiva

ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2016.

16.12.2016 – GODIŠNJA SKUPŠTINA I PREDAVANJE, Novi Sad

I GODIŠNJA SKUPŠTINA

II Predavanje: NEŽELJENI EFEKTI PRIMENE NESTEROIDNIH ANTIINFLAMATORNIH LEKOVA NA BUBREŽNU FUNKCIJU

Program kontinuirane edukacije je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-2327/16 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


18.11.2016 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

TRUDNOĆA I REUMATOIDNI ARTRITIS

Program kontinuirane edukacije je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-2325/16 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


18.10.2016 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

NOVINE U LEČENJU REUMATOIDNOG ARTRITISA

Program kontinuirane edukacije je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-2326/16 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


13.05.2016 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

PRIMENA ORTOZA U REUMATOLOGIJI SA POSEBNIM OSVRTOM NA ZAPALJENSKE REUMATSKE BOLESTI (RA)

Program kontinuirane edukacije je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-915/16 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


18.03.2016 – STRUČNI SASTANAK. Novi Sad

ZNAČAJ LATENTNE TUBERKULOZNE INFEKCIJE KOD PACIJENATA NA BIOLOŠKOJ TERAPIJI

Program kontinuirane edukacije je akreditovan od Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-954/16 (3 boda za predavača i 2 boda za slušaoce).

Detaljnije…