Reumatološka sekcija – Arhiva

ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2021.

11.6.2021 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

DIJABETESNA NEUROPATIJA – ZNAČAJ U REUMATOLOŠKOJ PRAKSI

Program kontinuirane edukacije je akreditovan pod brojem A-1-152/21 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2020.

26.6.2020 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

VITAMIN D I POREMEĆAJ FUNKCIJE PARATIREOIDNIH ŽLEZDA

Program kontinuirane edukacije je akreditovan pod brojem A-1-276/20 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2019.

11.12.2019 – STRUČNI SASTANAK i GODIŠNJA SKUPŠTINA, Novi Sad

TERAPIJA JUVENILNOG IDIOPATSKOG ARTRITISA

GODIŠNJA SKUPŠTINA

Program kontinuirane edukacije je akreditovan pod brojem A-1-1642/19 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


19.11.2019 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

INFEKCIJE KOD BOLESNIKA SA REUMATSKIM BOLESTIMA

Program kontinuirane edukacije je akreditovan pod brojem A-1-1641/19 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


17.5.2019 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

POREMEĆAJI METABOLIZMA VITAMINA D I KALCIJUMA KOD BOLESNIKA SA SARKOIDOZOM

Program kontinuirane edukacije je akreditovan pod brojem A-1-769/19 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


18.4.2019 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

DIJABETES I AUTOIMUNE BOLESTI

Program kontinuirane edukacije je akreditovan pod brojem A-1-770/19 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…