Reumatološka sekcija – Arhiva

ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2019.

11.12.2019 – STRUČNI SASTANAK i GODIŠNJA SKUPŠTINA, Novi Sad

TERAPIJA JUVENILNOG IDIOPATSKOG ARTRITISA

GODIŠNJA SKUPŠTINA

Program kontinuirane edukacije je akreditovan pod brojem A-1-1642/19 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


19.11.2019 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

INFEKCIJE KOD BOLESNIKA SA REUMATSKIM BOLESTIMA

Program kontinuirane edukacije je akreditovan pod brojem A-1-1641/19 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


17.5.2019 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

POREMEĆAJI METABOLIZMA VITAMINA D I KALCIJUMA KOD BOLESNIKA SA SARKOIDOZOM

Program kontinuirane edukacije je akreditovan pod brojem A-1-769/19 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


18.4.2019 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

DIJABETES I AUTOIMUNE BOLESTI

Program kontinuirane edukacije je akreditovan pod brojem A-1-770/19 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2018.

18.12.2018 – STRUČNI SASTANAK I GODIŠNJA SKUPŠTINA, Novi Sad

I GODIŠNJA SKUPŠTINA
II UTICAJ PRIMENE REUMATOLOŠKE TERAPIJE NA POREMEĆAJ FUNKCIJE JETRE

Program kontinuirane edukacije je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-2478/18 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


29.6.2018 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

Reumatoidni artritis i komorbiditeti, slučajni partneri

Program kontinuirane edukacije je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-1235/18 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


29.3.2018 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

SAVREMENI PRISTUP U LEČENJU NEUROPATSKOG BOLA

Program kontinuirane edukacije je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-1033/18 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2017.

1.12.2017 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

Težak i fulminantni ulcerozni kolitis dijagnostika i terapija

Program kontinuirane edukacije je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-2398/17 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


26.10.2017 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

MEDIKAMENTOZNA TERAPIJA OSTEOARTRITISA

Program kontinuirane edukacije je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A1-1072/17 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


30.3.2017 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

ULOGA RADIONUKLIDNOG IMIDŽINGA U REUMATOLOGIJI

Program kontinuirane edukacije je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-944/17 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…