Reumatološka sekcija – Arhiva

ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2023.

31.1.2023 – Stručni sastanak i Izborna godišnja skupština, Novi Sad

I IZBORNA GODIŠNJA SKUPŠTINA
II STRUČNI DEO

Program kontinuirane edukacije je akreditovan za lekare, biohemičare i farmaceute pod brojem A-1-1196/22 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2022.

25.11.2022 – Stručni sastanak, Novi Sad

INHIBICIJA JAK-STAT SIGNALNOG PUTA KAO NOVI PRISTUP U LEČENJU REUMATSKIH BOLESTI

Program kontinuirane edukacije akreditovan je pod brojem A-1-1196/22 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


12.9.2022 – Stručni sastanak, Novi Sad

KRISTALNE ARTROPATIJE – NOVINE U PATOGENEZI, DIJAGNOZI I TERAPIJI

Program kontinuirane edukacije je akreditovan pod brojem A-1-79/22 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


1.6.2022 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

OSTEOARTROZA: DA LI KORISTIMO SVE KORAKE KA OPTIMALNOM ISHODU?

Program kontinuirane edukacije je akreditovan pod brojem A-1-80/22 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


16.3.2022 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

KAPILAROSKOPIJA U REUMATOLOGIJI

Program kontinuirane edukacije je akreditovan pod brojem A-1-598/21 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2021.

9.12.2021 – Stručni sastanak, Novi Sad

I GODIŠNJA SKUPŠTINA
II STRUČNI DEO

Program kontinuirane edukacije je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-1619/21 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


15.9.2021 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

AUTOIMUNA ETIOLOGIJA NEUROLOŠKIH POREMEĆAJA-POGLED IZ DRUGE PERSPEKTIVE

Program kontinuirane edukacije je akreditovan pod brojem A-1-599/21 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


14.9.2021 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

PRIMENA KOLAGENA U REUMATOLOŠKOJ PRAKSI

Program kontinuirane edukacije je akreditovan pod brojem A-1-1043/21 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


11.6.2021 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

DIJABETESNA NEUROPATIJA – ZNAČAJ U REUMATOLOŠKOJ PRAKSI

Program kontinuirane edukacije je akreditovan pod brojem A-1-152/21 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2020.

26.6.2020 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

VITAMIN D I POREMEĆAJ FUNKCIJE PARATIREOIDNIH ŽLEZDA

Program kontinuirane edukacije je akreditovan pod brojem A-1-276/20 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2019.

11.12.2019 – STRUČNI SASTANAK i GODIŠNJA SKUPŠTINA, Novi Sad

TERAPIJA JUVENILNOG IDIOPATSKOG ARTRITISA

GODIŠNJA SKUPŠTINA

Program kontinuirane edukacije je akreditovan pod brojem A-1-1642/19 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


19.11.2019 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

INFEKCIJE KOD BOLESNIKA SA REUMATSKIM BOLESTIMA

Program kontinuirane edukacije je akreditovan pod brojem A-1-1641/19 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


17.5.2019 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

POREMEĆAJI METABOLIZMA VITAMINA D I KALCIJUMA KOD BOLESNIKA SA SARKOIDOZOM

Program kontinuirane edukacije je akreditovan pod brojem A-1-769/19 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…


18.4.2019 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

DIJABETES I AUTOIMUNE BOLESTI

Program kontinuirane edukacije je akreditovan pod brojem A-1-770/19 (3 boda predavač i 2 boda slušaoci).

Detaljnije…