Секција опште медицине


Председник секције

Прим. др ТАТЈАНА ЕГИЋ

-ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“-

ПОГЛЕДАЈТЕ АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ У НАЈАВИ ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ

ВИШЕ О СЕКЦИЈИ

Секција опште медицине је најбројнија секција у Друштву лекара Војводине, a основана је 1966. године. Општа медицина чини темељ нашег здравственог система, a лекар опште медицине је први у контакту са пацијентима у решавању њихових здравствених потреба. Својом делатношћу лекар опште медицине брине о унапређењу здравља, превенцији, раној детекцији и лечењу болести и поремећаја здравља. Због свега тога, визија опште медицине је унапређење квалитета пружених здрвствених услуга.

Досадашњи председници секције:

1976. – 1978. др Слободан Стоиловић 1979. – 1982. др Божидар ћетковић 1983. Прим. др Слободан Стоиловић 1984. – 1986. др Тома Голубовић 1990. ·– 1993. Прим. др Витомир Бугарски
1994. – 1997. Прим. др Светлана Јовин
1998. – 2001. Прим. др Радмила Четник
2002. – 2005. Прим. др Милица Илић
2006. – 2010. Прим. мр сци мед. др Златка Марков
2011. – 2018. мр сци мед; др Милоранка Петров Киурски
2019. – Прим. др Татјана Егић

Садашње Председништво Секције опште медицине ДЛВ чине:

прим. др Татјана Егић – председник
др Татјана Покушевски – подпредседник
др Снежана Гашић– секретар

др Јелена Банч
др Татјана Здравковић
Прим. др мастер сци.и мед. Љиљана Миљачки
др Данијела Мутавџић
др Ана Келеч
др Анкица Павлов
др Александра Пауновић
мр сци. мед. др Милоранка Петров Киурски
др Мирослава Пушара
др Дарко Стевановић
др Гордана Томин Петровић
др Едит Хорват Савић

Основни задаци Председништва су:

– Унапређење и афирмација опште медицине,као и побољшање положаја и улоге специјалисте опште медицине и лекара опште медицине у постојећем систему здравствене заштите.

– Акредитација едукативних програма, y оквиру континуиране медицинске едукације, ради иновација и обогаћивање знања, а у циљу унапређења ефикасности, ефективности и квалитета рада лекара опште медицине.

– Омогућавање лекарима да добију неопходне бодове за обнављање лиценце.

– Наставак традиције организовања едукативног скупа „Војвођански дани опште медицине“. Председништво Секције опште медицине ДЛВ је 2004. год. донело одлуку да се једном годишње организује овај едукативни семинар са актуелним темама за лекаре опште медицине, како би обогатили своја знања и проширили своје стручне видике. Први семинар је одржан 2004. у Руми, а дрги 2005. у Суботици и трајао je no један дан,да би потом, сходно називу, организован као дводневни симпозијум и у наредних пет година се одржавао y Hовом Саду. Покровитељ сипозијума у Новом Саду је био Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију.  XIII „Војвођански дани опште медицине“ 2011. су одржани у Зрењанину, IX у Суботици 2012, а јубиларнни Х у Вршцу. Настављајући ову традицију, ХI едукативни скуп лекара опште медицине Војводине одржан је 2014. год. у Панчеву. Нови Сад је био домаћин лекарима опште медицине у склопу XII симпозијума 2015. године. XIII Војвођански дани опште медицине одржани су у Сремској Митровици 2016, а XIV симпозијум у Киикинди 2017. године. У Врбасу смо наставили едукацију 2018. године у оквиру ХV, а Бачка Паланка ће бити домаћин ХVI Војвођанских дана, 2019. године.

– Организовање истраживачких пројеката, јер истраживања у општој медицини имају дугу традицију и доприносе усвајању нових знања и унапређењу квалитета пружања здравствене заштите. Такође помажу афирмацију и популаризацију опште медицине.

– Сарадња са Катедром опште медицине на Медицинском факултету у Новом Саду и регионалном лекарском комором Војводине.

– Сарадња са међународним удружењима лекара опште медицине WONCA; EURACT; EURIPA; VdGM; EUROPREV; Асоцијације лекара опште/породичне медицине земаља у окружењу.

– Комплетирање базе података са е-маил адресама лекара опште медицине, члановима Секције, ради успостављања што боље комуникације и сарадње.