Sekcija opšte medicine


Predsednik sekcije

Prim. dr TATJANA EGIĆ

-DOM ZDRAVLJA „NOVI SAD“-

POGLEDAJTE AKTIVNOSTI SEKCIJE U NAJAVI POGLEDAJTE ARHIVU AKTIVNOSTI SEKCIJE

VIŠE O SEKCIJI

Sekcija opšte medicine je najbrojnija sekcija u Društvu lekara Vojvodine, a osnovana je 1966. godine. Opšta medicina čini temelj našeg zdravstvenog sistema, a lekar opšte medicine je prvi u kontaktu sa pacijentima u rešavanju njihovih zdravstvenih potreba. Svojom delatnošću lekar opšte medicine brine o unapređenju zdravlja, prevenciji, ranoj detekciji i lečenju bolesti i poremećaja zdravlja. Zbog svega toga, vizija opšte medicine je unapređenje kvaliteta pruženih zdrvstvenih usluga.

Dosadašnji predsednici sekcije:

1976. – 1978. dr Slobodan Stoilović 1979. – 1982. dr Božidar ćetković 1983. Prim. dr Slobodan Stoilović 1984. – 1986. dr Toma Golubović 1990. ·– 1993. Prim. dr Vitomir Bugarski
1994. – 1997. Prim. dr Svetlana Jovin
1998. – 2001. Prim. dr Radmila Četnik
2002. – 2005. Prim. dr Milica Ilić
2006. – 2010. Prim. mr sci med. dr Zlatka Markov
2011. – 2018. mr sci med; dr Miloranka Petrov Kiurski
2019. – Prim. dr Tatjana Egić

Sadašnje Predsedništvo Sekcije opšte medicine DLV čine:

prim. dr Tatjana Egić – predsednik
dr Tatjana Pokuševski – podpredsednik
dr Snežana Gašić– sekretar

dr Jelena Banč
dr Tatjana Zdravković
Prim. dr master sci.i med. Ljiljana Miljački
dr Danijela Mutavdžić
dr Ana Keleč
dr Ankica Pavlov
dr Aleksandra Paunović
mr sci. med. dr Miloranka Petrov Kiurski
dr Miroslava Pušara
dr Darko Stevanović
dr Gordana Tomin Petrović
dr Edit Horvat Savić

Osnovni zadaci Predsedništva su:

– Unapređenje i afirmacija opšte medicine,kao i poboljšanje položaja i uloge specijaliste opšte medicine i lekara opšte medicine u postojećem sistemu zdravstvene zaštite.

– Akreditacija edukativnih programa, y okviru kontinuirane medicinske edukacije, radi inovacija i obogaćivanje znanja, a u cilju unapređenja efikasnosti, efektivnosti i kvaliteta rada lekara opšte medicine.

– Omogućavanje lekarima da dobiju neophodne bodove za obnavljanje licence.

– Nastavak tradicije organizovanja edukativnog skupa „Vojvođanski dani opšte medicine“. Predsedništvo Sekcije opšte medicine DLV je 2004. god. donelo odluku da se jednom godišnje organizuje ovaj edukativni seminar sa aktuelnim temama za lekare opšte medicine, kako bi obogatili svoja znanja i proširili svoje stručne vidike. Prvi seminar je održan 2004. u Rumi, a drgi 2005. u Subotici i trajao je no jedan dan,da bi potom, shodno nazivu, organizovan kao dvodnevni simpozijum i u narednih pet godina se održavao y Hovom Sadu. Pokrovitelj sipozijuma u Novom Sadu je bio Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.  XIII „Vojvođanski dani opšte medicine“ 2011. su održani u Zrenjaninu, IX u Subotici 2012, a jubilarnni H u Vršcu. Nastavljajući ovu tradiciju, HI edukativni skup lekara opšte medicine Vojvodine održan je 2014. god. u Pančevu. Novi Sad je bio domaćin lekarima opšte medicine u sklopu XII simpozijuma 2015. godine. XIII Vojvođanski dani opšte medicine održani su u Sremskoj Mitrovici 2016, a XIV simpozijum u Kiikindi 2017. godine. U Vrbasu smo nastavili edukaciju 2018. godine u okviru HV, a Bačka Palanka će biti domaćin HVI Vojvođanskih dana, 2019. godine.

– Organizovanje istraživačkih projekata, jer istraživanja u opštoj medicini imaju dugu tradiciju i doprinose usvajanju novih znanja i unapređenju kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite. Takođe pomažu afirmaciju i popularizaciju opšte medicine.

– Saradnja sa Katedrom opšte medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i regionalnom lekarskom komorom Vojvodine.

– Saradnja sa međunarodnim udruženjima lekara opšte medicine WONCA; EURACT; EURIPA; VdGM; EUROPREV; Asocijacije lekara opšte/porodične medicine zemalja u okruženju.

– Kompletiranje baze podataka sa e-mail adresama lekara opšte medicine, članovima Sekcije, radi uspostavljanja što bolje komunikacije i saradnje.