Sekcija opšte medicine – Aktuelno

19.5.2020

19. maj – Svetski dan lekara opšte/porodične medicine

 

 

Od kada je Svetska organizacija lekara opšte/porodične medicine (WONCA) 2010. godine ustanovila dan lekara opšte/porodične medicine, 19. maj je izvanredna prilika da se potvrdi centralna uloga lekara opšte/porodične medicine u pružanju sveobuhvatne zdravstvene zaštite za sve ljude u svim državama sveta. To je takođe i prilika da se naglasi napredak u priznavanju važne uloge opšte medicine u jačanju primarne zdravstvene zaštite, kao i poseban doprinos koji su načinili izvanredni doktori-pojedinci širom sveta.

Ove godine 19. maj se obeležava pod temom “Gradimo budućnost s lekarima opšte/porodične medicine”

U domovima zdravlja širom Republike Srbije, svakodnevno 365/366 dana u godini, doktori medine i specijalisti opšte medicine brinu o zdravlju svojih pacijenata. Naša misija je očuvanje zdravlja pojedinca, zdravlja porodice i zdravlja celokupne zajednice kroz sveobuhvatan i aktivan pristup pacijentu.

Ključne poruke ovogodišnjeg Svetskog dana lekara opšte/porodične medicine su:

Gradimo budućnost s lekarima opšte/porodične medicine i timovima primarne zdravstvene zaštite – lekari opšte/porodične medicine zajedno s multidisciplinarnim timovima zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ključni su za jačanje zdravstvenog sistema i pružanje visokokvalitetne i pristupačne zdravstvene zaštite svima.

Gradimo budućnost s lekarima opšte/porodične medicine i pacijentima – lekari opšte/porodične medicine usvajaju pristup usmeren na ljude, pružaju trajnu podršku pacijentima i zajednici i osiguravaju kontinuitet zdravstvene zaštite tokom celog života.

Gradimo budućnost s lekarima opšte/porodične medicine i novim tehnologijama – Usred pandemije COVID-19, nove tehnologije su se pojavile kao bitni alati za zdravstvene radnike da nastave sa svojom misijom.

Gradimo budućnost s s lekarima opšte/porodične medicine i VAMA!

Ja bih još jednom iskoristila priliku i zahvalila svim kolegama i koleginicama koji su predano od početka pandemije pružali zdravstveni zaštitu pacijentima obolelim od COVID-19 u respiratornim ambulantama, ali i svim kolegama i koleginicama koji nisi bili direktno angažovani u respiratornim ambulantama i koji su pored brige za svoje pacijente, preuzeli brigu za pacijente lekara koji nisu bili u svojim ordinacijama I na taj način omogućili nesmetano funkcionisanje primarne zdravstvene zaštite u ovim vanrednim okolnostima.

Predsednik Sekcija opšte medicine DLV-SLD
Prim. dr Tatjana Egić
Specijalista opšte medicine