Sekcija opšte medicine – Aktuelno

17.5-18.5.2019 – Bačka Palanka

POZIV LEKARIMA OPŠTE MEDICINE ZA UČEŠĆE NA XVI VOJVOĐANSKIM DANIMA OPŠTE MEDICINE
u organizaciji Sekcije opšte medicine DLV — SLD

XVI Vojvođanski dani opšte medicine održaće u Bačkoj Palanci, 17.05—18.05.2019. godine, u vidu četiri Stručna sastanka prve kategorije, akreditovana kod Zdravstvenog saveta Srbije, od kojih svaki slušaocima donosi 2 boda.
Sastanci će se održati u prostorijama Gerontološkog centra “Bačka Palanka”, Banatska 4, 21400 Bačka Palanka u periodu od 09:00 do 14:00 časova.

17.05.2019.

1. Stručni sastanak 1. kategorije: ,,Seksualne disfunkcije sa posebnim osvrtom na erektilnu disfunkciju” – prof. dr Vasilije Topalov
Akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod evidencionim brojem A-1-764/19.
2. Stručni sastanak 1. kategorije: ,,Endokrinologija seksualnosti ” – prof. dr Dragan Katanić
Akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod evidencionim brojem A-1-765/19.

18.05.2019.

1. Stručni sastanak 1. kategorije: “Klinički značajne interakcije lekova u opštoj medicini i kako ih prevenirati?” – prim. dr Slavoljub Živanović
Akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod evidencionim brojem A-1-762/19.
2. Stručni sastanak 1. kategorije: “Neželjeno dejstvo leka – nov zdravstveni problem” – mr sci. med. dr Miloranka Petrov Kiurski
Akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod evidencionim brojem A-1-763/19.

Za članove DLV-SLD učešće na XVI Vojvođanskim danima opšte medicine je besplatno.
Broj mesta je ograničen na 300, pa je neophodno da se zainteresovani blagovremeno prijave Stručnoj službi Društva Lekara Vojvodine na telefon: 021/ 528—767.

Predsedništvo sekcije opšte medicine DLV-SLD
Organizacioni odbor “Vojvođanskih dana opšte medicine”