Sekcija opšte medicine – Aktuelno

13.12.2019 – Novi Sad

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da će se Godišnja skupština Sekcije opšte medicine DLV-SLD održati 13.12.2019. godine, u Novom Sadu u sali DLV, Vase Stajića 9 s početkom u 17 časova.

DNEVNI RED

1. GODIŠNJA SKUPŠTINA

– Izveštaj o radu Sekcije za 2019. godinu
– Finansijski izveštaj Sekcije za 2019. godinu
– Plan i program rada Sekcije za 2020. godinu: predlozi i sugestije
– Akreditacija edukativnih programa – poziv svim članovima Sekcije da akredituju programe KME
– Predlozi za priznanja zaslužnim članovima Sekcije

2. KME

– “Interakcije antagonista K vitamina sa lekovima” – doc. dr Nikola Jojić, Farmaceutski fakultet, Novi Sad.
– “Antagonisti vitamina K- interakcije sa hranom i biljnim preparatima” – prim. dr Tatjana Egić, DZ „Novi Sad”

3. DRUŽENJE UZ PRIGODAN KOKTEL

Predsednik Sekcije
Prim. dr Tatjana Egić