Секција за алергологију и клиничку имунологију – Актуелно

07.11.2022, Нови Сад

Поштоване колегинице и колеге,
Позивамо Вас да нам се придружите на Стручном састанку и Годишњој скупштини Секције за алергологију и клиничку имунологију Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва, који ће се одржати у Новом Саду, у понедељак, 07. новембра 2022. године у просторијама Хотела Sheraton, на 1. спрату, ул. Полгар Андраша бр. 1, са почетком у 18:00 часова.

Седница Председништва Секције одржаће се истога дана у 17:30 часова.

Д Н E В Н И Р E Д:

   1. Хронична венска инсуфицијенција и контактна сензибилизација
      Проф. др Љуба Вујановић, УКЦВ, Клиника за кожно-венеричне болести, Нови Сад
   2. Дискусија
   3. Комерцијално предавање
   4. Годишња скупштина Секције за алергологију и клиничку имунологију
   5. Коктел

Гoдишњa скупштинa:
   – извeштaj o рaду и финaнсиjски извeштaj за 2022. годину
   – прeдлoзи зa нaгрaдe и признaњa
   – плaн рaдa зa 2023.

Очекујемо Вас и молимо да обавестите и све заинтересоване колеге из Ваше средине.
Прeдaвaњe je aкрeдитoвaнo (A-1-1201/22) и нoси 2 бoдa зa слушaoцe. С обзиром да је број места ограничен, ОБАВЕЗНА је пријава учешћа на састанку на телефон Стручне службе ДЛВ-СЛД 021/528-767 или путем маила: kmedlvns@gmail.com .

С поштовањем,

Председник Секције
Доц. др сц. мед. САЊА ХРОМИШ