Sekcija za alergologiju i kliničku imunologiju – Aktuelno

10.6.2019 – Irig

Poštovane kolege,

pozivamo Vas da nam se pridružite na Stručnom sastanku Sekcije za alergologiju i kliničku imunologiju Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, koji će se održati u IRIGU, u ponedeljak, 10. juna 2019. godine u prostorijama Vile Green Day (Krstašice 97), s početkom u 16 časova.
Sednica Predsedništva Sekcije održaće se istoga dana u 15,30 časova.

D N E V N I R E D:

TEMA: ODNOS IZMEĐU IgE i anti IgE TERAPIJE – KLINIČKI PREGLEDI

1. IgE u dijagnozi alergijskih bolesti: Kome, Kada, Zašto?
Doc. dr sci.med Milica Popović,
KCV – Klinika za nefrologiju i kliničku imunologiju, Novi Sad
2. Mesto biološke terapije u lečenju hronične idiopatske urtikarije
Asist. dr Rada Mišković,
Klinički centar Srbije, Klinika za alergologiju i imunologiju, Beograd
3. Savremena terapija teške alergijske astme-Naša iskustva
Asist. dr sci. med Sanja Hromiš,
Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
4. Diskusija

Očekujemo Vas i molimo da obavestite i sve zainteresovane kolege iz Vaše sredine.

S obzirom da je broj mesta ograničen, OBAVEZNA je prijava učešća na sastanku na telefon Stručne službe DLV-SLD 021/528-767 ili putem maila: kmedlvns@gmail.com.

S poštovanjem,

Predsednik Sekcije
Asist. dr sc. med. SANJA HROMIŠ