Sekcija za alergologiju i kliničku imunologiju – Aktuelno

07.11.2022, Novi Sad

Poštovane koleginice i kolege,
Pozivamo Vas da nam se pridružite na Stručnom sastanku i Godišnjoj skupštini Sekcije za alergologiju i kliničku imunologiju Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, koji će se održati u Novom Sadu, u ponedeljak, 07. novembra 2022. godine u prostorijama Hotela Sheraton, na 1. spratu, ul. Polgar Andraša br. 1, sa početkom u 18:00 časova.

Sednica Predsedništva Sekcije održaće se istoga dana u 17:30 časova.

D N E V N I R E D:

   1. Hronična venska insuficijencija i kontaktna senzibilizacija
      Prof. dr Ljuba Vujanović, UKCV, Klinika za kožno-venerične bolesti, Novi Sad
   2. Diskusija
   3. Komercijalno predavanje
   4. Godišnja skupština Sekcije za alergologiju i kliničku imunologiju
   5. Koktel

Godišnja skupština:
   – izveštaj o radu i finansijski izveštaj za 2022. godinu
   – predlozi za nagrade i priznanja
   – plan rada za 2023.

Očekujemo Vas i molimo da obavestite i sve zainteresovane kolege iz Vaše sredine.
Predavanje je akreditovano (A-1-1201/22) i nosi 2 boda za slušaoce. S obzirom da je broj mesta ograničen, OBAVEZNA je prijava učešća na sastanku na telefon Stručne službe DLV-SLD 021/528-767 ili putem maila: kmedlvns@gmail.com .

S poštovanjem,

Predsednik Sekcije
Doc. dr sc. med. SANJA HROMIŠ