Секција за анестезију и интензивну терапију – Актуелно

6.12.2019 – Нови Сад

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо Вас да ће се Стручни састанак и Годишњу скупштину Секције за анестезију и интензивну терапију Друштва лекара Војводине СЛД, одржати у петак, 6. децембра 2019. године у Новом Саду у Сали за састанке Института за плућне болести Сремска Каменица (Пут др Голдмана 4), с почетком у 15 часова.
       Седница Председништва Секције одржаће се истога дана у 14,30 часова.

Д Н Е В Н И Р Е Д :

СТРУЧНИ ДЕО: САВРЕМЕНИ СТАВОВИ И НОВИНЕ У АНЕСТЕЗИЈИ И ИНТЕЗИВНОЈ ТЕРАПИЈИ ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

1. Уводна реч – Проф. др Миланка Татић
2. Екстремна гојазност хируршких болесника – велики изазов за анестезиолога – Др сц. мед. Даница Хајдуковић, др Мирјана Новаковић
3. Циторедуктивна хирургија и хипертермичка интраперитонеална хемотерапија- анестезиолошки приступ – Проф. др Драгана Радовановић, др Сузана Ел Фарра
4. Тромбоза аортне механичке валвуле током првог триместра трудноће – приказ случаја – Др Вања Вујић
5. Дискусија

ГОДИШЊА СКУПШТИНА:

1. Извештај о раду за 2019. годину
2. Финансијски извештај за 2019. годину
3. План рада за 2020. годину
4. Предлози на награде и признања

Очекујемо Вас и молимо да обавестите и све заинтересоване колеге из Ваше средине. Састанак је акредитован и носи 2 бода за слушаоце (А-1-2421/19).

С поштовањем,
Председник Секције за анестезију и интензивну терапију ДЛВ-СЛД
Проф. др Миланка Татић