Секција за анестезију и интензивну терапију – Актуелно

09.09.2022 – Нови Сад

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо Вас да ће се Национални курс 1. категорије Секције за анестезију и интензивну терапију Друштва лекара Војводине СЛД, одржати у петак, 9. септембра 2022. године у Новом Саду у Амфитеатру Клинике за медицинску рехабилитацију КЦВ (Хајдук Вељкова 1-7), с почетком у 15 часова.

Седница Председништва Секције одржаће се истога дана у 14,30 часова.

Д Н Е В Н И Р Е Д :

ТЕМА: САВРЕМЕНИ ПРИСТУП АКТУЕЛНИМ ПРОБЛЕМИМА У ТЕРАПИЈИ БОЛНИХ СТАЊА

1. Уводна реч – Проф. др Миланка Татић
2. Улазни тест
3. Примена регионалне анестезије у јединицама интензивног лечења
Прим. др Нада Анђелић, Клиника за анестезију, интензивну терапију и терапију бола, УКЦВ, Нови Сад
4. Тапентадол у терапији акутног постоперативног бола
Др Снежана Станисављевић, Клиника за анестезију, интензивну терапију и терапију бола, УКЦВ, Нови Сад
5. Дискусија
6. Периферни нервни блокови у интервентној терапији хроничног бола
Прим. др Владимир Врсајков, Клиника за анестезију, интензивну терапију и терапију бола, УКЦВ, Нови Сад
7. QЛБ (Квадратус лумборум блок) као део мултимодалне аналгезије после гинеколошких и акушерских операција
Прим. др Лидија Јовановић, Клиника за гинекологију и акушерство, УКЦВ, Нови Сад
8. Дискусија

Пауза за ручак

Радионице за упознавање са основним принципима ултразвучно вођених периферних нервних блокова се одржавају на 4 станице истовремено, полазници су поделјени у мале групе те се ротирају. Интерактивно учешће полазника и предавача.

1. Упознавање са ултразвучним апаратом
Прим. др Владимир Врсајков, Прим. др Лидија Јовановић, сви учесници
2. Упознавање са концептом ултразвузка и приказ основних знања која се могу користити за генерисање оптималних слика у клиничкој пракси за примену периферних нервних блокова
Прим. др Владимир Врсајков, сви учесници
3. Симулација извођења QЛБ (Квадратус лумборум блок)
Прим. др Лидија Јовановић, сви учесници

Излазни тест, евалуација Курса и подела сертификата

Курс је акредитован и носи 6 бодова за полазнике (А-1-1209/22). Због ограниченог броја учесника (50) ОБАВЕЗНА је пријава на телефон 021/528-767 или путем маила: kmedlvns@gmail.com.

С поштовањем,
Председник Секције за анестезију и интензивну терапију ДЛВ-СЛД
Проф. др Миланка Татић