Sekcija za anesteziju i intenzivnu terapiju – Aktuelno

6.12.2019 – Novi Sad

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da će se Stručni sastanak i Godišnju skupštinu Sekcije za anesteziju i intenzivnu terapiju Društva lekara Vojvodine SLD, održati u petak, 6. decembra 2019. godine u Novom Sadu u Sali za sastanke Instituta za plućne bolesti Sremska Kamenica (Put dr Goldmana 4), s početkom u 15 časova.
       Sednica Predsedništva Sekcije održaće se istoga dana u 14,30 časova.

D N E V N I R E D :

STRUČNI DEO: SAVREMENI STAVOVI I NOVINE U ANESTEZIJI I INTEZIVNOJ TERAPIJI INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICI

1. Uvodna reč – Prof. dr Milanka Tatić
2. Ekstremna gojaznost hirurških bolesnika – veliki izazov za anesteziologa – Dr sc. med. Danica Hajduković, dr Mirjana Novaković
3. Citoreduktivna hirurgija i hipertermička intraperitonealna hemoterapija- anesteziološki pristup – Prof. dr Dragana Radovanović, dr Suzana El Farra
4. Tromboza aortne mehaničke valvule tokom prvog trimestra trudnoće – prikaz slučaja – Dr Vanja Vujić
5. Diskusija

GODIŠNJA SKUPŠTINA:

1. Izveštaj o radu za 2019. godinu
2. Finansijski izveštaj za 2019. godinu
3. Plan rada za 2020. godinu
4. Predlozi na nagrade i priznanja

Očekujemo Vas i molimo da obavestite i sve zainteresovane kolege iz Vaše sredine. Sastanak je akreditovan i nosi 2 boda za slušaoce (A-1-2421/19).

S poštovanjem,
Predsednik Sekcije za anesteziju i intenzivnu terapiju DLV-SLD
Prof. dr Milanka Tatić