Sekcija za anesteziju i intenzivnu terapiju – Aktuelno

10.5.2019 – Novi Sad

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da će se NACIONALNI SIMPOZIJUM Sekcije za anesteziju i intenzivnu terapiju Društva lekara Vojvodine SLD, održati u petak, 10. maja 2019. godine u Novom Sadu u Klinici za ginekologiju i akušerstvo KCV (Branimira Ćosića 37), s početkom u 13 časova.

D N E V N I R E D :

GODIŠNJI SIMPOZIJUM KLINIKE ZA ANESTEZIJU, INTENZIVNU TERAPIJU I TERAPIJU BOLA KCV

STRUČNI DEO:
1. Uvodna reč – Prof. dr Milanka Tatić i doc. dr Mirka Lukić Šarkanović
2. Primena ultrazvuka pluća kod kritično obolelog bolesnika – Dr Arsen Uvelin
3. Pleuralna punkcija kod kritično obolelog bolesnika – Dr Radmila Popović
4. Seratus anterior blok – Dr Nataša Ilić
5. Fascija ilijaka kompartment blok – Doc. dr Mirka Lukić Šarkanović

P A U Z A

PRAKTIČNI DEO:
6. Ultrazvuk pluća – Dr Arsen Uvelin
7. Seratus anterior blok pod ultrazvukom – Dr Nataša Ilić
8. Fascija ilijaka blok – Dr Radmila Popović
9. Seratus anterior blok – Doc. dr Mirka Lukić Šarkanović
10. Diskusija
11. Dodela priznanja
12. Evaluacija Simpozijuma, podela seritifikata

Očekujemo Vas i molimo da obavestite i sve zainteresovane kolege iz Vaše sredine.

Simpozijum je akreditovan i nosi 4 boda za slušaoce (A-1-783/19). Prijava za Simpozijum je OBAVEZNA na telefon Stručne službe DLV-SLD 021/528-767 ili putem maila: kmedlvns@gmail.com najkasnije do 7 maja 2019. godine.

S poštovanjem,
Predsednik Sekcije za anesteziju i intenzivnu terapiju DLV-SLD
Prof. dr Milanka Tatić