Sekcija za anesteziju i intenzivnu terapiju – Aktuelno

09.09.2022 – Novi Sad

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da će se Nacionalni kurs 1. kategorije Sekcije za anesteziju i intenzivnu terapiju Društva lekara Vojvodine SLD, održati u petak, 9. septembra 2022. godine u Novom Sadu u Amfiteatru Klinike za medicinsku rehabilitaciju KCV (Hajduk Veljkova 1-7), s početkom u 15 časova.

Sednica Predsedništva Sekcije održaće se istoga dana u 14,30 časova.

D N E V N I R E D :

TEMA: SAVREMENI PRISTUP AKTUELNIM PROBLEMIMA U TERAPIJI BOLNIH STANJA

1. Uvodna reč – Prof. dr Milanka Tatić
2. Ulazni test
3. Primena regionalne anestezije u jedinicama intenzivnog lečenja
Prim. dr Nada Anđelić, Klinika za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola, UKCV, Novi Sad
4. Tapentadol u terapiji akutnog postoperativnog bola
Dr Snežana Stanisavljević, Klinika za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola, UKCV, Novi Sad
5. Diskusija
6. Periferni nervni blokovi u interventnoj terapiji hroničnog bola
Prim. dr Vladimir Vrsajkov, Klinika za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola, UKCV, Novi Sad
7. QLB (Kvadratus lumborum blok) kao deo multimodalne analgezije posle ginekoloških i akušerskih operacija
Prim. dr Lidija Jovanović, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, UKCV, Novi Sad
8. Diskusija

Pauza za ručak

Radionice za upoznavanje sa osnovnim principima ultrazvučno vođenih perifernih nervnih blokova se održavaju na 4 stanice istovremeno, polaznici su podeljeni u male grupe te se rotiraju. Interaktivno učešće polaznika i predavača.

1. Upoznavanje sa ultrazvučnim aparatom
Prim. dr Vladimir Vrsajkov, Prim. dr Lidija Jovanović, svi učesnici
2. Upoznavanje sa konceptom ultrazvuzka i prikaz osnovnih znanja koja se mogu koristiti za generisanje optimalnih slika u kliničkoj praksi za primenu perifernih nervnih blokova
Prim. dr Vladimir Vrsajkov, svi učesnici
3. Simulacija izvođenja QLB (Kvadratus lumborum blok)
Prim. dr Lidija Jovanović, svi učesnici

Izlazni test, evaluacija Kursa i podela sertifikata

Kurs je akreditovan i nosi 6 bodova za polaznike (A-1-1209/22). Zbog ograničenog broja učesnika (50) OBAVEZNA je prijava na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedlvns@gmail.com.

S poštovanjem,
Predsednik Sekcije za anesteziju i intenzivnu terapiju DLV-SLD
Prof. dr Milanka Tatić