Секција за анестезију и интензивну терапију – Архива

АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2022.

09.09.2022 – Национални курс 1. категорије, Нови Сад

САВРЕМЕНИ ПРИСТУП АКТУЕЛНИМ ПРОБЛЕМИМА У ТЕРАПИЈИ БОЛНИХ СТАЊА
+ Радионице 

Курс је акредитован и носи 6 бодова за полазнике (А-1-1209/22)

Детаљније…


27.5.2022 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

ИЗАЗОВИ У ДЕЧЈОЈ АНЕСТЕЗИЈИ

Састанак је акредитован и носи 2 бода за слушаоце (А-1-1620/21).

Детаљније…


АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2019.

6.12.2019 – СТРУЧНИ САСТАНАК и ГОДИШЊА СКУПШТИНА, Нови Сад

1. САВРЕМЕНИ СТАВОВИ И НОВИНЕ У АНЕСТЕЗИЈИ И ИНТЕЗИВНОЈ ТЕРАПИЈИ ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

2. ГОДИШЊА СКУПШТИНА

Састанак је акредитован и носи 2 бода за слушаоце (А-1-2421/19).

Детаљније…


10.5.2019 – НАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ, Нови Сад

  • СТРУЧНИ ДЕО
  • ПРАКТИЧНИ ДЕО

Симпозијум је акредитован и носи 4 бода за слушаоце (А-1-783/19)

Детаљније…


14.1.2019 – СТРУЧНИ САСТАНАК И ГОДИШЊA СКУПШТИНA, Нови Сад

I НОВИНЕ У АНЕСТЕЗИЈИ И ИНТЕНЗИВНОЈ ТЕРАПИЈИ КОД ДЕЦЕ
II ГОДИШЊА СКУПШТИНА

Састанак је акредитован и носи 2 бода за слушаоце (А-1-2475/18).

Детаљније…


АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2018.

28.9.2018 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Сомбор

РАЗНОВРСНОСТ У РАДУ АНЕСТЕЗИОЛОШКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦИ СЕКУНДАРНОГ НИВОА

Састанак је акредитован и носи 2 бода за слушаоце (А-1-1052/18).

Детаљније…


21.9.2018 – МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ, Нови Сад

НЕАДЕКВАТНО ТРЕТИРАН БОЛ У ПОРОЂАЈУ И МОГУЋЕ ПОСЛЕДИЦЕ

Симпозијум је акредитован за лекаре и носи 6 бодова за учеснике (А-1-1797/18).

Детаљније…


20.4.2018 – СИМПОЗИЈУМ, Нови Сад

8тh ANNUAL SCHOOL OF OBSTETRIC ANESTHESIA (А-1-1091/18)

Предавачи 9 бодова, слушаоци 5 бодова.

Детаљније…


АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2017.

15.12.2017 – СТРУЧНИ САСТАНАК И ГОДИШЊА СКУПШТИНА , Нови Сад

I КАКО ДА УНАПРЕДИМО АНЕСТЕЗИЈУ И ИНТЕНЗИВНЕ МЕРЕ ЛЕЧЕЊА КОД ДЕЦЕ
II ГОДИШЊА СКУПШТИНА

Састанак је акредитован код Здравственог савета Србије и носи 2 бода за слушаоце (А-1-2399/17).

Детаљније…


27.10.2017 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

НОВИНЕ У РАДУ СВИХ ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

Састанак је акредитован код Здравственог савета Србије и носи 2 бода за слушаоце (А-1-1704/17).

Детаљније…


3.2.2017 – СТРУЧНИ САСТАНАК И ГОДИШЊА СКУПШТИНА, Нови Сад

I СТРУЧНИ ДЕО: НОВИНЕ У ДЕЧЈОЈ АНЕСТЕЗИЈИ И ИНТЕНЗИВНОЈ ТЕРАПИЈИ

II ГОДИШЊА СКУПШТИНА

Састанак је акредитован код Здравственог савета Србије и носи 2 бода за слушаоце (А-1-2919/16).

Детаљније…