Секција за анестезију и интензивну терапију – Архива

АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2015.

11.12.2015 – СТРУЧНИ САСТАНАК И ГОДИШЊА СКУПШТИНА

I ИЗАЗОВИ У ДЕЧИЈОЈ АНЕСТЕЗИЈИ И ИНТЕНЗИВНИМ МЕРАМА ЛЕЧЕЊА КОД ДЕЦЕ
II ГОДИШЊА СКУПШТИНА

Састанак је акредитован (А-1-2902/15) и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


23.09.2015 – Гинеколошко акушерска секција СЛД и Секција за анестезију и интензивну терапију ДЛВ-СЛД

СИМПОЗИЈУМ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

Симпозијум је акредитован код Здравственог савета Републике Србије решењем А-1-2432/15, са 11 бодова за предаваче и 5 бодова за слушаоце.

Детаљније…


15.05.2015 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

7 ТАЧАКА ДНЕВНОГ РЕДА

Састанак је акредитован (А-1-1018/15) и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


06.06.2015 – Секција за анестезију и интензивну терапију ДЛВ-СЛД
Секција за анестезиологију, интензивно лечење и терапију бола Српског лекарског друштва
Српски актив акушерских анестезиолога
– Сремска Митровица –

IV ГОДИШЊА ШКОЛА АКУШЕРСКЕ АНЕСТЕЗИЈЕ
4 ANNUAL SCHOOL OF OBSTETRIC ANESTHESIA

Међународни курс I категорије
Број акредитације: А-1-950/15
Предавачи 14 бодова, слушаоци 7 бодова

Детаљније…