Секција за болести зависности – Актуелно

20.10.2015 – Нови Сад

Обавештавамо Вас да ће курс за лекаре (опште медицине и специјалисте, медицинске сестре –техничаре и фармацеуте) „Концепт третмана опијатских зависника у примарној здравственој заштити и клиничка пракса Србије“ акредитован под бројем  А-1-1674/15 и који носи 4 бода за слушаоце, одржати у Заводу за здравствену заштиту студената, Др Симе Милошевића 6 у Новом Сад, дана 20.10.2015. године са следећом дневним редом:

10.30-11
Okупљање и претест
11-11.30
Искуства и улога лекара примарне здравствене заштите у третману зависника, предавање, Проф др Никола Вучковић
11.30-12
Националне смернице за супституциону терапију опијатских зависника, предавање, Проф др Мирјана Јовановић
12-12.30
Метадон у третману опијатске зависности, предавање, Проф др Александра Дицков
12.30-13
Бупренорфин  у третману опијатске зависности, предавање, Прим.др Мира Ковачевић
13-13.15
Пауза
13.15-13.45
Предности и недостаци различитих модалитета супституционе терапије, предавање, Др Александар Вујошевић
13.45-14.15
Седативи-употреба и злоупотреба у третману зависника, предавање, Др Верица Арсенијевић
14.15-15
Дискусија и посттест
15-15.45
Ручак

Пријављивање на курс на телефон: 021/528-767 или на маил: kmedlvns@gmail.com

Велики поздрав,
проф. др Александра Дицков