Секција за болести зависности – Архива

АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2015.

20.10.2015 – Курс за лекаре (опште медицине и специјалисте, медицинске сестре –техничаре и фармацеуте)

„КОНЦЕПТ ТРЕТМАНА ОПИЈАТСКИХ ЗАВИСНИКА У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ И КЛИНИЧКА ПРАКСА СРБИЈЕ“

Курс је акредитован под бројем А-1-1674/15 и носи 4 бода за слушаоце.

Детаљније…


08.06.2015 – КУРС, Нови Београд

КОНЦЕПТ ТРЕТМАНА ОПИЈАТСКИХ ЗАВИСНИКА У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ И КЛИНИЧКА ПРАКСА СРБИЈЕ

Курс је акредитован од стране Здравственог савета Републике Србије( А-1-1674/15) (четири бодова за слушаоце, односно 8 за предаваче)

Детаљније…


28.05.2015 – Психијатријска секција и Секција за болести зависности

БУПРЕНОРФИН И МЕТАДОН У ТРЕТМАНУ ЗАВИСНОСТИ – СУПСТИТУЦИОНА ТЕРАПИЈА ЗАВИСНИКА

Састанак је акредитован од стране Здравственог савета Србије (А-1-1006/15) и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…