Sekcija za bolesti zavisnosti – Arhiva

ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2015.

20.10.2015 – Kurs za lekare (opšte medicine i specijaliste, medicinske sestre –tehničare i farmaceute)

„KONCEPT TRETMANA OPIJATSKIH ZAVISNIKA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I KLINIČKA PRAKSA SRBIJE“

Kurs je akreditovan pod brojem A-1-1674/15 i nosi 4 boda za slušaoce.

Detaljnije…


08.06.2015 – KURS, Novi Beograd

KONCEPT TRETMANA OPIJATSKIH ZAVISNIKA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I KLINIČKA PRAKSA SRBIJE

Kurs je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije( A-1-1674/15) (četiri bodova za slušaoce, odnosno 8 za predavače)

Detaljnije…


28.05.2015 – Psihijatrijska sekcija i Sekcija za bolesti zavisnosti

BUPRENORFIN I METADON U TRETMANU ZAVISNOSTI – SUPSTITUCIONA TERAPIJA ZAVISNIKA

Sastanak je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-1006/15) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…