Sekcija za endokrinološke i metaboličke poremećaje – Aktuelno

30.5.2019 – Novi Sad

Poštovana Koleginice, Kolega,
Obaveštavamo Vas da će se Stručni sastanak Sekcije za endokrinološke i metaboličke poremećaje DLV-SLD održati u četvrtak 30. maja 2019. godine, u Novom Sadu u prostorijama Društva lekara Vojvodine SLD (Vase Stajića 9) s početkom u 13 časova.

DNEVNI RED:

13,00-13,15  | Uvodna reč – prof. dr Dragana Tomić Naglić

13,15-14,00  | NAJNOVIJE SMERNICE U LEČENJU OBOLELIH OD TIPA 2 ŠEĆERNE BOLESTI SA OSVRTOM NA EFEKAT NA TELESNU MASU
Prof. dr Edita Stokić, KCV-Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Novi Sad

14,00-14,45  | SAVREMENI PRISTUP U PREVENCIJI, DIJAGNOSTICI I LEČENJU DIJABETESNE NEFROPATIJE
Prof. dr Igor Mitić, KCV-Klinika za nefrologiju i kliničku imunologiju, Novi Sad

14,45-15,30  | SAVREMENI ASPEKTI DIJAGNOSTIKE I LEČENJA SRČANE INSUFICIJENCIJE
Prof. dr Jadranka Dejanović, Institut za kardiovaskularne bolesti, Sremska Kamenica

15,30-16,15  | SAVREMENI VODIČI U DIJAGNOSTICI I LEČENJU PREDIJABETESA I DIJABETESA TIPA 2
Prof. dr Dragana Tomić Naglić, KCV- Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Novi Sad

16,15-16,30 | Diskusija

Sastanak je akreditovan (A-1-1090/19) i nosi 2 boda za slušaoce. Zbog ograničenog broja mesta u Sali DLV, prijava za sastanak je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili mail: kmedlvns@gmail.com. Molimo Vas da radi brže i efikasnije komunikacije, dostavite svoju e-mail adresu na mail: dlvsldnovisad@gmail.com, dlv@sbb.rs.

Molimo Vas da o sastanku izvestite i kolege iz svoje sredine.

S poštovanjem,

Predsednik Sekcije za endokrinološke i metaboličke poremećaje DLV-SLD
Prof. dr Dragana Tomić Naglić