Sekcija za endokrinološke i metaboličke poremećaje – Arhiva

ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2022.

19.4.2022 – Nacionalni kurs 1. kategorije, Novi Sad

Evolucija terapije dijabetesa od glukocentričnog ka interdisciplinarnom pristupu

Kurs je akreditovan (A-1-103/22) i nosi 6 bodova za učesnike Kursa.

Prijava za Kurs je OBAVEZNA , najkasnije do 15. aprila 2022. godine.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2019.

30.5.2019 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

ČETIRI TAČKE DNEVNOG REDA

Sastanak je akreditovan (A-1-1090/19) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2018.

26.10.2018 – NACIONALNI SEMINAR, Novi Sad

PROGRAM OD 12 TAČAKA

Seminar je akreditovan (A-1-1782/18) za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare, psihologe i psihoterapeute i nosi 6 bodova za polaznike.

Detaljnije…


22.3.2018 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

– OSTEPOROZA KOD BOLESNIKA SA ŠEĆERNOM BOLESTI – NOVE TERAPIJSKE PREPORUKE (A-1-1050/18)
– ZNAČAJ ODRFEĐIVANJA PARAMETARA KOŠTANOG METABOLIZMA U OKVIRU DIJAGNOSTIKE I TERAPIJE OSTEOPOROZE (A-1-1051/18)

Predavanja su akreditovana i nose po 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…