Секција за физикалну медицину и рехабилитацију – Актуелно

9.5.2019 – Кањижа

Поштовани колега/колегинице,

Позивамо Вас да присуствујете Стручном састанку Секције за физикалну медицину и рехабилитацију ДЛВ-СЛД који ће се одржати у четвртак 9. маја 2019. године, у Кањижи, у Специјалној болници за рехабилитацију “Бања Кањижа” с почетком у 13 часова.

Д Н Е В Н И Р Е Д :

1. Поздравне речи

2. ТРАДИЦИЈА БАЛНЕОТЕРАПИЈЕ У ВОЈВОДИНИ
Прим. др Атила Климо, Бања „Кањижа“
(Предавање је акредитовано (А-1-1785/18) и носи 2 бода за слушаоце)

3. ХИПЕРБАРИЧНА ОКСИГЕНАЦИЈА И НОВИ ТРЕНДОВИ У БАЛНЕОКЛИМАТОЛОГИЈИ
Проф. др Предраг Бркић, Медицински факултет Универзитета у Београду, Институт за физиологију

Молимо Вас да о састанку известите и колеге из своје средине.

С поштовањем,

Председник Секције за физикалну медицину и рехабилитацију ДЛВ-СЛД
Проф. др Снежана Томашевић Тодоровић