Секција за физикалну медицину и рехабилитацију – Актуелно

20.12.2019 – Нови Сад

Поштовани колега/колегинице,

Позивамо Вас да присуствујете Националном симпозијуму Секције за физикалну медицину и рехабилитацију ДЛВ-СЛД који ће се одржати у петак 20. децембра 2019. године, у Новом Саду, у Амфитеатру Клинике за медицинску рехабилитацију КЦВ (Хајдук Вељкова 1-7) с почетком у 12 часова.

Д Н Е В Н И Р Е Д :

ТЕМА: РАЗВОЈ ДЕЧЈЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ И ПРИКАЗ ТЕРАПИЈСКИХ МОГУЋНОСТИ НА КЛИНИЦИ ЗА ДЕЧЈУ ХАБИЛИТАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ IZZZDIOV

1. РАЗВОЈ ДЕЧЈЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ
Проф. др Александра Миков, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине Нови Сад

2. ВИДЕО ПРИКАЗ РАДА И МОГУЋНОСТИ СПРОВОЂЕЊА РАЗЛИЧИТИХ ТЕРАПИЈА
Проф. др Александра Миков, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине Нови Сад

3. ДОРЗАЛГИЈА КОД АДОЛЕСЦЕНАТА – КЛНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Прим. др Мирела Вуловић, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине Нови Сад

4. ПРИКАЗИ 2 СЛУЧАЈА – ИНТЕРАКТИВНА ДИСКУСИЈА
Прим. др Мирела Вуловић, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине Нови Сад

5. ПРИМЕНА УПИТНИКА ЗА КВАЛИТЕТ ЖИВОТА КОД ОСОБА СА МИШИЋНОМ ДИСТРОФИЈОМ
Доц. др Растислава Красник, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине Нови Сад

6. ОБУКА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ И ПОПУЊАВАЊУ УПИТНИКА ОКУПАЦИОНЕ ПЕРФОРМАНЦЕ И ЊЕГОВА ПРИМЕНА У СВАКОДНЕВНОМ РАДУ, У ПЛАНИРАЊУ ПРОЦЕСА РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ
Доц. др Растислава Красник, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине Нови Сад

7. САВРЕМЕНИ ПРИНЦИПИ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ ОД ХЕМОФИЛИЈЕ
Прим. др Вера Бекић, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине Нови Сад

8. ПРИКАЗ СЛУЧАЈЕВА – ИНТЕРАКТИВНА ДИСКУСИЈА
Прим. др Вера Бекић, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине Нови Сад

9. Дискусија
10. Евалуација Симпозијума и додела сертификата

Симпозијум је акредитован за лекаре, медицинске сестре и физиотерапеуте (А-1-785/19) и носи 4 бода за слушаоце. Пријава з Симпозијм је ОБАВЕЗНА на телефон Стручне службе 021/528-767 или маилом: kmedlvns@gmail.com.

С поштовањем,
Председник Секције за физикалну медицину и рехабилитацију ДЛВ-СЛД
Проф. др Снежана Томашевић Тодоровић