Sekcija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – Aktuelno

30.1.2020 – Novi Sad

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku i Godišnjoj skupštini Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV-SLD koji će se održati u četvrtak 30. januara 2020. godine, u Novom Sadu, u Amfiteatru Klinike za medicinsku rehabilitaciju KCV (Hajduk Veljkova 7) s početkom u 18 časova.

D N E V N I R E D :

I STRUČNI DEO:

1. INFEKCIJE KOD BOLESNIKA SA REUMATSKIM BOLESTIMA (A-1-1641/19)
Asist. dr sc. med. Ivica Jeremić, Institut za reumatologiju, Beograd

II GODIŠNJA SKUPŠTINA:
– Izveštaj o radu za 2019. godinu
– Finansijski izveštaj za 2019. godinu
– Plan rada za 2020. godinu
– Predlozi za nagrade i priznanja

Sastanak je akreditovan za lekare, farmaceute i biohemičare. Učešće na sastanku je besplatno za članove DLV-SLD, ostali plaćaju 1.000,00 dinara participaciju na račun 340-1861-70. Zbog ograničenog broja mesta OBAVEZNA je prijava za sastanak na telefone Stručne službe 021/528-767 ili mailom: kmedlvns@gmail.com.

S poštovanjem,

Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV-SLD
Prof. dr Snežana Tomašević Todorović