Sekcija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – Aktuelno

20.12.2019 – Novi Sad

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas da prisustvujete Nacionalnom simpozijumu Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV-SLD koji će se održati u petak 20. decembra 2019. godine, u Novom Sadu, u Amfiteatru Klinike za medicinsku rehabilitaciju KCV (Hajduk Veljkova 1-7) s početkom u 12 časova.

D N E V N I R E D :

TEMA: RAZVOJ DEČJE REHABILITACIJE I PRIKAZ TERAPIJSKIH MOGUĆNOSTI NA KLINICI ZA DEČJU HABILITACIJU I REHABILITACIJU IZZZDIOV

1. RAZVOJ DEČJE REHABILITACIJE U VOJVODINI
Prof. dr Aleksandra Mikov, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad

2. VIDEO PRIKAZ RADA I MOGUĆNOSTI SPROVOĐENJA RAZLIČITIH TERAPIJA
Prof. dr Aleksandra Mikov, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad

3. DORZALGIJA KOD ADOLESCENATA – KLNIČKE KARAKTERISTIKE
Prim. dr Mirela Vulović, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad

4. PRIKAZI 2 SLUČAJA – INTERAKTIVNA DISKUSIJA
Prim. dr Mirela Vulović, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad

5. PRIMENA UPITNIKA ZA KVALITET ŽIVOTA KOD OSOBA SA MIŠIĆNOM DISTROFIJOM
Doc. dr Rastislava Krasnik, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad

6. OBUKA IMPLEMENTACIJI I POPUNJAVANJU UPITNIKA OKUPACIONE PERFORMANCE I NJEGOVA PRIMENA U SVAKODNEVNOM RADU, U PLANIRANJU PROCESA REHABILITACIJE
Doc. dr Rastislava Krasnik, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad

7. SAVREMENI PRINCIPI REHABILITACIJE DECE OBOLELE OD HEMOFILIJE
Prim. dr Vera Bekić, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad

8. PRIKAZ SLUČAJEVA – INTERAKTIVNA DISKUSIJA
Prim. dr Vera Bekić, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad

9. Diskusija
10. Evaluacija Simpozijuma i dodela sertifikata

Simpozijum je akreditovan za lekare, medicinske sestre i fizioterapeute (A-1-785/19) i nosi 4 boda za slušaoce. Prijava z Simpozijm je OBAVEZNA na telefon Stručne službe 021/528-767 ili mailom: kmedlvns@gmail.com.

S poštovanjem,
Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV-SLD
Prof. dr Snežana Tomašević Todorović