Sekcija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – Aktuelno

9.5.2019 – Kanjiža

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV-SLD koji će se održati u četvrtak 9. maja 2019. godine, u Kanjiži, u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju “Banja Kanjiža” s početkom u 13 časova.

D N E V N I R E D :

1. Pozdravne reči

2. TRADICIJA BALNEOTERAPIJE U VOJVODINI
Prim. dr Atila Klimo, Banja „Kanjiža“
(Predavanje je akreditovano (A-1-1785/18) i nosi 2 boda za slušaoce)

3. HIPERBARIČNA OKSIGENACIJA I NOVI TRENDOVI U BALNEOKLIMATOLOGIJI
Prof. dr Predrag Brkić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za fiziologiju

Molimo Vas da o sastanku izvestite i kolege iz svoje sredine.

S poštovanjem,

Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV-SLD
Prof. dr Snežana Tomašević Todorović