Sekcija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – Aktuelno

30.10.2020 – Novi Sad

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV-SLD koji će se održati u petak 30. oktobra 2020. godine, u Novom Sadu, u prostorijama Društva lekara Vojvodine-SLD (Vase Stajića 9) s početkom u 13 časova.

D N E V N I R E D :

PROGNOSTIČKI FAKTORI U REHABILITACIJI PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA

1. Faktori koji utiču na ishod medicinske rehabilitacije nakon moždanog udara
Asist. dr Dušica Simić-Panić, KCV – Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad

2. Poremećaji govora i gutanja-dijagnostika i tretman
Prof. dr Snežana Tomašević-Todorović, KCV – Klinika za medicinsku rehabilitaciju; Novi Sad

Sastanak je akreditovan za lekare, medicinske tehničare i terapeute (A-1-1099/20) i nosi 2 boda. Učešće na sastanku je besplatno za članove DLV-SLD, ostali plaćaju 1.000,00 dinara participaciju na račun 340-1861-70.

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 30 osoba zbog aktuelne zdravstveno-bezbedonosne situacije (u skladu s Naredbom o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru – »Službeni glasnik RS«, br. 66/2020 i 76/2020), uz NAPOMENU za OBAVEZNO poštovanje svih preventivnih mera koje se odnose na dezinfekciju i nošenje maski. OBAVEZNA je prijava za sastanke na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedlvns@gmail.com.

S poštovanjem,

Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV-SLD
Prof. dr Snežana Tomašević Todorović