Sekcija za hematologiju i transfuziologiju – Aktuelno

23.12.2019 – Novi Sad

Poštovana koleginice/kolega,

Obaveštavamo Vas da će se u Novom Sadu, u ponedeljak, 23. decembra 2019. godine održati Stručni sastanak i Godišnja skupština Sekcije za hematologiju i transfuziologiju Društva lekara Vojvodine SLD u Novom Sadu u Biblioteci Zavoda za transuziju krvi Vojvodine (Hajduk Veljkova 9 a), s početkom u 13 časova.
Sastanak Predsedništva Sekcije održaće se istoga dana na istom mestu u 12.30 časova.

D N E V N I R E D :

12,30–13,00 I GODIŠNJA SKUPŠTINA
– Izveštaj o radu i finansijski izveštaj za 2019. godinu
– Predlozi za nagrade i priznanja
– Plan rada za 2020. godinu
– Diskusija

13,00-15,00 II STRUČNI DEO:

TEMA: SEROLOŠKO DOKAZIVANJE ANTIERITROCITNIH ANTITELA (A-1-1157/19)
1. Asist. prim. dr sc. med. Nevenka Bujandrić
   Antieritrocitna antitela – serološko otkrivanje i značaj
2. Doc. dr Jasmina Grujić
   Transfuziološko zbrinjavanje pacijenata sa anti-C willis antitelom
3. Doc. dr Zorana Budakov Obradović
   Značaj prirodnog anti-M antitela

TEMA: ANEMIJE KOD RADNO AKTIVNOG STANOVNIŠTVA I RETKE FORME ANEMIJE KOD DECE (A-1-2420/19)

4. Dr sc. med. Jelena Ćulafić
   Učestalost anemije kod radno aktivnog stanovništva starosti od 18 do 65 godina na teritoriji Vojvodine
5. Prof. dr Jovanka Kolarović
   Retke forme anemije kod dece-prikaz serije slučajeva

Obe teme su akreditovane i nose po 2 boda za slušaoce.

S poštovanjem,
Predsednik Sekcije
Doc. dr Zorana Budakov Obradović