Sekcija za hematologiju i transfuziologiju – Aktuelno

14.12.2018 – Novi Sad

Poštovana koleginice/kolega,

Obaveštavamo Vas da će se u Novom Sadu, u petak, 14. decembra 2018. godine održati Stručni sastanak Sekcije za hematologiju i transfuziologiju Društva lekara Vojvodine SLD u Novom Sadu u Amfiteatru Klinike za pedijatriju Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine (Hajduk Veljkova 10), s početkom u 13 časova.
Sastanak Predsedništva Sekcije održaće se istoga dana na istom mestu u 12.30 časova.

D N E V N I R E D :

12,30–13,00 I GODIŠNJA SKUPŠTINA

– Izveštaj o radu i finansijski izveštaj za 2018. godinu
– Predlozi za nagrade i priznanja
– Izbor/reizbor rukovodstva sekcije
– Plan rada za 2019. godinu
– Diskusija

13,00-15,00 II STRUČNI DEO:

TEMA: METABOLIČKI POREMEĆAJI KOD BOLESNIKA SA MALIGNIM HEMOPATIJAMA

1. Dr Branislava Radišić
Metaboličke komplikacije kod dece sa akutnom limfoblastnom leukemijom
2. Acc. dr Nada Vlaisavljević
Hiperkalcemije u malignim bolestima
3. Diskusija

Sastanak je akreditovan za lekare i stomatologe pod brojem A-1-1707/2017 i nosi 2 boda za slušaoce.
Molimo Vas da prilikom prisustvovanja sastanku upišete broj licence.

S poštovanjem,

Sekretar Sekcije
Dr Branislava Radišić, s.r.
Predsednik Sekcije
Dr Nataša Kaćanski, s.r.