Секција за хематологију и трансфузиологију – Архива

АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2022.

1.12.2022 – Нaциoнaлни сeминaр 1. кaтeгoриje, Бaчкa Пaлaнкa

ДАВАЛАШТВО КРВИ – АСПЕКТИ ПРОМОЦИЈЕ, УСЛОВА ЗА ДАВАЊЕ КРВИ, ПОГОДНОСТИ И НЕЖЕЉЕНИХ РЕАКЦИЈА


Сeминaр je aкрeдитoвaн (A-1-1658/22) зa лeкaрe, стoмaтoлoгe и здрaвствeнe тeхничaрe и нoси 6 бoдoвa зa пoлaзникe.

Детаљније…


АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2019.

23.12.2019 – ГОДИШЊА СКУПШТИНА и СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

I ГОДИШЊА СКУПШТИНА

II СТРУЧНИ ДЕО:
– СЕРОЛОШКО ДОКАЗИВАЊЕ АНТИЕРИТРОЦИТНИХ АНТИТЕЛА (А-1-1157/19)
– ТЕМА: АНЕМИЈЕ КОД РАДНО АКТИВНОГ СТАНОВНИШТВА И РЕТКЕ ФОРМЕ АНЕМИЈЕ КОД ДЕЦЕ (А-1-2420/19)

Обе теме су акредитоване и носе по 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2018.

14.12.2018 – СТРУЧНИ САСТАНАК И ГОДИШЊA СКУПШТИНA, Нови Сад

I ГОДИШЊА СКУПШТИНА
II МЕТАБОЛИЧКИ ПОРЕМЕЋАЈИ КОД БОЛЕСНИКА СА МАЛИГНИМ ХЕМОПАТИЈАМА

Састанак је акредитован за лекаре и стоматологе под бројем A-1-1707/2017 и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


7.9.2018 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ И УПРАВЉАЊЕ ЗАЛИХАМА КРВИ И КОМПОНЕНТИ КРВИ

Састанак је акредитован за лекаре под бројем А-1-1241/18 и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


15.6.2018 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

Стечена хемофилија и физикалне процедура код особа са хемофилијом

Састанак је акредитован за лекаре и стоматологе под бројем А-и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2017.

1.12.2017 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

I ГОДИШЊА СКУПШТИНА
II МЕСТО ОЗРАЧЕНИХ ДЕРИВАТА КРВИ У КЛИНИЧКОЈ ТРАНСФУЗИОЛОГИЈИ КОД ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ

Састанак је акредитован за лекаре и стоматологе под бројем A-1-1707/2017 и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


3.11.2017 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

ХРОНИЧНА ЛИМФОЦИТНА ЛЕУКЕМИЈА И ХЕМАТОЛОШКИ МАЛИГНИТЕТИ У ТРУДНОЋИ

Састанак је акредитован за лекаре и стоматологе под бројем А-1-1706/17 и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


5.10.2017 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

УВЕЋАЊЕ ЛИМФНИХ ЖЛЕЗДА И ЛИМФОМИ КОД ДЕЦЕ И АДОЛЕСЦЕНАТА

Састанак је акредитован за лекаре и стоматологе под бројем А-1-1705/17 носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


9.6.2017 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

ПРИМЕНА АУТОЛОГНЕ КРВИ И ЗНАЧАЈ ИМУНОХЕМАТОЛОШКОГ ТЕСТИРАЊА ТРУДНИЦА

Састанак је акредитован за лекаре под бројем А-1-1080/2017 и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…