Секција за хематологију и трансфузиологију – Архива

АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2016.

09.12.2016 – ГОДИШЊА СКУПШТИНА И СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

I ГОДИШЊА СКУПШТИНА

II СТРУЧНИ ДЕО: АНТИКОАГУЛАНТНА ТЕРАПИЈА-НОВИ ОРАЛНИ ЛЕКОВИ И ХЕПАРИНОМ ИНДУКОВАНА ТРОМБОЦИТОПЕНИЈА ТИП II

Састанак је акредитован за лекаре и стоматологе под бројем А-1-2337/2016 и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


18.11.2016 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

ПРАЋЕЊЕ БОЛЕСНИКА ЛЕЧЕНИХ ОД ХОЧКИНОВЕ БОЛЕСТИ У I И II СТАДИЈУМУ И ТУМОРИ ТИМУСА

Састанак је акредитован за лекаре и стоматологе под бројем А-1-2338/2016 и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


21.10.2016 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

АКУТНА МИЈЕЛОИДНА ЛЕУКЕМИЈА (АМЛ)- ПРОГНОСТИЧКИ МАРКЕРИ И ХИТНА СТАЊА

Састанак је акредитован за лекаре под бројем А-1-2336/16 и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


03.06.2016 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ ТРАНСФУЗИЈСКЕ МЕДИЦИНЕ

Састанак је акредитован за лекаре и стоматологе.

Детаљније…