Sekcija za hematologiju i transfuziologiju – Arhiva

ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2016.

09.12.2016 – GODIŠNJA SKUPŠTINA I STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

I GODIŠNJA SKUPŠTINA

II STRUČNI DEO: ANTIKOAGULANTNA TERAPIJA-NOVI ORALNI LEKOVI I HEPARINOM INDUKOVANA TROMBOCITOPENIJA TIP II

Sastanak je akreditovan za lekare i stomatologe pod brojem A-1-2337/2016 i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


18.11.2016 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

PRAĆENJE BOLESNIKA LEČENIH OD HOČKINOVE BOLESTI U I I II STADIJUMU I TUMORI TIMUSA

Sastanak je akreditovan za lekare i stomatologe pod brojem A-1-2338/2016 i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


21.10.2016 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

AKUTNA MIJELOIDNA LEUKEMIJA (AML)- PROGNOSTIČKI MARKERI I HITNA STANJA

Sastanak je akreditovan za lekare pod brojem A-1-2336/16 i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


03.06.2016 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

PRAKTIČNI ASPEKTI TRANSFUZIJSKE MEDICINE

Sastanak je akreditovan za lekare i stomatologe.

Detaljnije…