Sekcija za hematologiju i transfuziologiju – Arhiva

ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2022.

1.12.2022 – Nacionalni seminar 1. kategorije, Bačka Palanka

DAVALAŠTVO KRVI – ASPEKTI PROMOCIJE, USLOVA ZA DAVANJE KRVI, POGODNOSTI I NEŽELJENIH REAKCIJA


Seminar je akreditovan (A-1-1658/22) za lekare, stomatologe i zdravstvene tehničare i nosi 6 bodova za polaznike.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2019.

23.12.2019 – GODIŠNJA SKUPŠTINA i STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

I GODIŠNJA SKUPŠTINA

II STRUČNI DEO:
– SEROLOŠKO DOKAZIVANJE ANTIERITROCITNIH ANTITELA (A-1-1157/19)
– TEMA: ANEMIJE KOD RADNO AKTIVNOG STANOVNIŠTVA I RETKE FORME ANEMIJE KOD DECE (A-1-2420/19)

Obe teme su akreditovane i nose po 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2018.

14.12.2018 – STRUČNI SASTANAK I GODIŠNJA SKUPŠTINA, Novi Sad

I GODIŠNJA SKUPŠTINA
II METABOLIČKI POREMEĆAJI KOD BOLESNIKA SA MALIGNIM HEMOPATIJAMA

Sastanak je akreditovan za lekare i stomatologe pod brojem A-1-1707/2017 i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


7.9.2018 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI I UPRAVLJANJE ZALIHAMA KRVI I KOMPONENTI KRVI

Sastanak je akreditovan za lekare pod brojem A-1-1241/18 i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


15.6.2018 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

Stečena hemofilija i fizikalne procedura kod osoba sa hemofilijom

Sastanak je akreditovan za lekare i stomatologe pod brojem A-i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2017.

1.12.2017 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

I GODIŠNJA SKUPŠTINA
II MESTO OZRAČENIH DERIVATA KRVI U KLINIČKOJ TRANSFUZIOLOGIJI KOD DECE I ODRASLIH

Sastanak je akreditovan za lekare i stomatologe pod brojem A-1-1707/2017 i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


3.11.2017 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

HRONIČNA LIMFOCITNA LEUKEMIJA I HEMATOLOŠKI MALIGNITETI U TRUDNOĆI

Sastanak je akreditovan za lekare i stomatologe pod brojem A-1-1706/17 i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


5.10.2017 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

UVEĆANJE LIMFNIH ŽLEZDA I LIMFOMI KOD DECE I ADOLESCENATA

Sastanak je akreditovan za lekare i stomatologe pod brojem A-1-1705/17 nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


9.6.2017 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

PRIMENA AUTOLOGNE KRVI I ZNAČAJ IMUNOHEMATOLOŠKOG TESTIRANJA TRUDNICA

Sastanak je akreditovan za lekare pod brojem A-1-1080/2017 i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…