Sekcija za laboratorijsku medicinu – Aktuelno

11.12.2019 – Novi Sad

Društvo Lekara Vojvodine, Sekcija za laboratorijsku medicinu organizuje stručni sastanak pod naslovom:

STRUČNI DEO: AKTUELNOSTI U PATOFIZIOLOGIJI METABOLIČKOG SINDROMA I ZNAČAJU EKSKRECIJE MAGNEZIJUMA U HRONIČNOJ BOLESTI BUBREGA

Sastanak će se održati u sredu, 11.12.2019. godine sa početkom u 13 časova u prostorijama DLV-SLD, ul. Vase Stajića br. 9, Novi Sad.

13,00-13,30

UDRUŽENOST METABOLIČKOG SINDROMA I POJAVE SUBKLINIČKE ATEROSKLEROZE

Asist. dr sci. med Nevena Eremić Kojić

13,30-14,00

MERENJE FRAKCIJE EKSKRECIJE MAGNEZIJUMA KAO MARKERA BUBREŽNE DISFUNKCIJE

Doc. dr Radmila Žeravica

DISKUSIJA

GODIŠNJA SKUPŠTINA:

1. Izveštaj o radu za 2019. godinu
2. Finansijski izveštaj za 2019. godinu
3. Plan rada za 2020. godinu
4. Predlozi na nagrade i priznanja

Sastanak je akreditovan (A-1-1635/19) i nosi 2 boda. Molimo Vas da prilikom prisustvovanja sastanku upišete broj licence. Slušaoci koji nisu članovi DLV-SLD uplaćuju kotizaciju od 1000 dinara, pre početka sastanka.

S poštovanjem,

Sekretar sekcije
Asist. dr sci. med. Stanislava Nikolić
Predsednik sekcije
Doc. dr Romana Mijović