Sekcija za laboratorijsku medicinu – Aktuelno

21.6.2019 – Novi Sad

Društvo Lekara Vojvodine, Sekcija za laboratorijsku medicinu organizuje stručni sastanak pod naslovom:

METABOLIČKE POSLEDICE GOJAZNOSTI

Sastanak će se održati u petak, 21.06.2019. godine sa početkom u 13 časova u prostorijama DLV-SLD, ul. Vase Stajića br. 9, Novi Sad.

13,00-13,30
Sekretorni profil masnog tkiva u gojaznosti
Dr Veljko Crnobrnja

13,30-14,00
Evaluacija nivoa povezanosti vitamina D sa parametrima glikoregulacije kod tipa 2 dijabetesa melitus
Asist. dr sci. med. Stanislava Nikolić

DISKUSIJA

Sastanak je akreditovan i nosi 2 boda. Molimo Vas da prilikom prisustvovanja sastanku upišete broj licence. Slušaoci koji nisu članovi DLV-SLD uplaćuju kotizaciju od 1000 dinara, pre početka sastanka.

S poštovanjem,

Sekretar sekcije
Asist. dr sci. med. Stanislava Nikolić
Predsednik sekcije
Doc. dr Romana Mijović