Sekcija za laboratorijsku medicinu – Aktuelno

23.12.2021 – Novi Sad

Poštovana koleginice, kolega

Sekcija za laboratorijsku medicinu DLV-SLD organizuje Stručni sastanak i Godišnju skupštinu koji će se održati u Novom Sadu, u četvrtak, 23.12.2021. godine sa početkom u 13 časova u prostorijama DLV-SLD (Vase Stajića 9).

I STRUČNI DEO: GEOMETRIJA LEVE KOMORE U HIPERALIMENTACIONOM TIPU GOJAZNOSTI

1. Poremećaj geometrije leve komore u hiperalimentacionom tipu gojaznosti
Asist. dr sc. med. Veljko Crnobrnja

2. Narušeni adikpokinksi profil u gojaznosti
Asist. dr sc. med. Veljko Crnobrnja

DISKUSIJA

GODIŠNJA SKUPŠTINA:
1. Izveštaj o radu za 2021. godinu
2. Finansijski izveštaj za 2021. godinu
3. Plan rada za 2021. godinu
4. Predlozi na nagrade i priznanja

Sastanak je akreditovan (A-1-1625/21) za lekare, farmaceute i biohemičare i nosi 2 boda. Molimo Vas da prilikom prisustvovanja sastanku upišete broj licence. Slušaoci koji nisu članovi DLV-SLD uplaćuju participaciju od 1.000,00 dinara, pre početka sastanka, na račun DLV 340-1861-70.

Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 50 osoba zbog aktuelne zdravstveno-bezbedonosne situacije uz NAPOMENU za OBAVEZNO poštovanje svih preventivnih mera koje se odnose na dezinfekciju i nošenje maski. Prijava je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedlvns@gmail.com.

S poštovanjem,

Sekretar sekcije
Asist. dr sci. med. Stanislava Nikolić
Predsednik sekcije
Doc. dr Romana Mijović