Sekcija za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju – Aktuelno

10.12.2019 – Novi Sad

Poštovane kolege,

Pozivamo Vas na Stručni sastanak Sekcije za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju DLV-SLD koji će održati u Novom Sadu u Amfiteatru Klinike za rehabilitaciju KC Vojvodine. Sastanak će se održati u utorak, 10. decembra 2019. godine s početkom u 18 časova.

DNEVNI RED:

STRUČNI DEO:

1. LEČENJE DEFORMITETA STOPALA PO TIPU HALLUX VALGUS-A SCARF METODOM
Doc. dr Predrag Rašović,
Klinički centar Vojvodine, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, N. Sad

GODIŠNJA SKUPŠTINA:

1. Izveštaj o radu za 2019. godinu
2. Finansijski izveštaj za 2019. godinu
3. Plan rada za 2020. godinu
4. Predlozi na nagrade i priznanja

Predavanje je akreditovano za lekare i zdravstvene tehničare (A-1-772/19) i nosi 2 boda za slušaoce.

S poštovanjem,

Predsednik Sekcije za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju DLV-SLD
Dr ŽELJKO BOSANAC