Sekcija za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju – Aktuelno

5.11.2019 – Novi Sad

Poštovane kolege,

Pozivamo Vas na Stručni sastanak Sekcije za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju DLV-SLD koji će održati u Novom Sadu u Amfiteatru Klinike za rehabilitaciju KC Vojvodine. Sastanak će se održati u utorak, 5. novembra 2019. godine s početkom u 18 časova.

DNEVNI RED:

1. LEČENJE PRELOMA SKAFOIDNE KOSTI
Dr Miodrag Vranješ,
Klinički centar Vojvodine, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, N. Sad

Predavanje je akreditovano (A-1-771/19) i nosi 2 boda za slušaoce.

S poštovanjem,

Predsednik Sekcije za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju DLV-SLD
Dr ŽELJKO BOSANAC