Sekcija za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju – Aktuelno

Poštovane kolege,

Pozivamo Vas na Stručni sastanak Sekcije za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju DLV-SLD koji će održati u Novom Sadu u Amfiteatru Klinike za rehabilitaciju KC Vojvodine. Sastanak će se održati u utorak, 14. juna 2022. godine s početkom u 18 časova.

DNEVNI RED:

1. UNUTRAŠNJA STABILIZACIJA PRELOMA DISTALNOG RADIJUSA – NAŠA ISKUSTVA
Asist. dr Miodrag Vranješ, Klinički centar Vojvodine, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Novi Sad

Predavanje je akreditovano za lekare (A-1-679/22) i nosi 2 boda za slušaoce.

Edukacija za članove DLV je besplatna, a ostali plaćaju participaciju u iznosu 1.000,00 dinara na račun 340-1861-70, poziv na broj je broj licence.

S poštovanjem,

Predsednik Sekcije za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju DLV-SLD
Dr ŽELJKO BOSANAC