Секција за патологију – Актуелно

23.12.2021 – Нови Сад

Поштоване колеге,
Позивамо Вас да присуствујете Стручном састанку и Годишњој скупштини Секције за патологију ДЛВ-СЛД који ће се одржати у четвртак 23. децембра 2021. године, у Новом Саду у Заводу за хистологију и ембриологију (вежбаоница) на I спрату Медицинског факултета у Новом Саду (ул. Хајдук Вељкова 3) са почетком у 14,30 часова.

ДНЕВНИ РЕД:

I СТРУЧНИ ДЕО:

АКТУЕЛНОСТИ О ДИЈАГНОСТИЦИ ХИПЕРТРОФИЧНЕ КАРДИОМИОПАТИЈЕ И МЕТАСТАЗА МЕЛАНОМА У СРЦЕ

1. Доц. др Голуб Самарџија
„ХИПЕРТРОФИЧНА КАРДИОМИОПАТИЈА – МОГУЋНОСТ РАНЕ ДИЈАГНОСТИКЕ И ГЕНЕТСКОГ СКРИНИНГА“
2. Асист. др Милан Поповић
„МЕТАСТАЗА МЕЛАНОМА У СРЦЕ – ПРИКАЗ СЛУЧАЈА“

II ГОДИШЊА СКУПШТИНА
– Извештај о раду за 2021. годину
– Финансијски извештај за 2021. годину
– План рада за 2022. годину
– Предлози за награде и признања
– Додела награда
– Коктел

Састанак је акредитован (А-1-1045/21) и носи 2 бода за слушаоце и 3 бода за предаваче.

С поштовањем

Председник Секције за патологију ДЛВ-СЛД
Доц. др Голуб Самарџија
Секретар Секције за патологију ДЛВ-СЛД
Доц. др Александра Ловренски