Секција за патологију – Актуелно

12.12.2019 – Нови Сад

Поштоване колеге

Позивамо Вас да присуствујете Стручном састанку и Годишњој скупштини Секције за патологију ДЛВ-СЛД који ће се одржати у четвртак 12. децембра 2019. године, у Новом Саду у Сали за састанке Института за кардиоваскуларне болести у Сремској Каменици – В спрат (Пут др Голдмана 4) са почетком у 14 и 30 часова.

ДНЕВНИ РЕД

I СТРУЧНИ ДЕО:

КОРЕЛАЦИЈА КЛИНИЧКОГ И ОБДУКЦИОНОГ НАЛАЗА ПАЦИЈЕНАТА УМРЛИХ НА ИНСТИТУТУ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ – ПРИКАЗИ ЗАНИМЉИВИХ СЛУЧАЈЕВА

1. Проф. др Дејан Вучковић
„АНАЛИЗА И ПРИКАЗИВАЊЕ ПОДАТАКА ДОБИЈЕНИХ ТОКОМ ОБДУКЦИЈА У ИНСТИТУТУ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ“
2. Асист. др Дејан Миљковић
„ОБДУКЦИОНИ НАЛАЗ ИНВАЗИВНЕ ПЛУЋНЕ АСПЕРГИЛНОЗЕ – ПРИКАЗ СЛУЧАЈА“

II ГОДИШЊА СКУПШТИНА

– Извештај о раду за 2019. годину
– Финансијски извештај за 2019. годину
– План рада за 2020. годину
– Предлози за награде и признања
– Додела награда
– Коктел

Састанак је акредитован (А-1-2426/19) и носи 2 бода за слушаоце и 3 бода за предаваче.

С поштовањем

Председник Секције за патологију ДЛВ-СЛД
Доц. др Голуб Самарџија
Секретар Секције за патологију ДЛВ-СЛД
Доц. др Александра Ловренски