Sekcija za patologiju – Aktuelno

20.12.2018 – Novi Sad

Poštovana koleginice, kolega

Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku i Godišnjoj izbornoj skupštini Sekcije za patologiju DLV-SLD koji će se održati u četvrtak 20. decembra 2018. godine, u Novom Sadu u Sali za sastanke Instituta za kardiovaksularne bolesti u Sremskoj Kamenici – V sprat (Put dr Goldmana 4) sa početkom u 14 i 30 časova.

DNEVNI RED

I STRUČNI DEO:

TUMORI SRCA – DESETOGODIŠNJE ISKUSTVO INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI VOJVODINE

1. Doc. dr Golub Samardžija
KLINIČKE I MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE TUMORA SRCA
2. Doc. dr Bojana Andrejić Višnjić
METASTAZA TERATOMA U SRCE – PRIKAZ SLUČAJA

II GODIŠNJA SKUPŠTINA
– Izveštaj o radu za 2018. godinu
– Finansijski izveštaj za 2018. godinu
– Plan rada za 2019. godinu
– Predlozi za nagrade i priznanja
– Izbor/reizbor novog rukovodstva Sekcije za naredni četvorogodišnji mandat
– Diskusija

Sastanak je akreditovan (A-1-1793/18) i nosi 2 boda za slušaoce.

S poštovanjem

Predsednik Sekcije za patologiju DLV-SLD
Doc. dr Golub Samardžija