Sekcija za patologiju – Aktuelno

23.12.2021 – Novi Sad

Poštovane kolege,
Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku i Godišnjoj skupštini Sekcije za patologiju DLV-SLD koji će se održati u četvrtak 23. decembra 2021. godine, u Novom Sadu u Zavodu za histologiju i embriologiju (vežbaonica) na I spratu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu (ul. Hajduk Veljkova 3) sa početkom u 14,30 časova.

DNEVNI RED:

I STRUČNI DEO:

AKTUELNOSTI O DIJAGNOSTICI HIPERTROFIČNE KARDIOMIOPATIJE I METASTAZA MELANOMA U SRCE

1. Doc. dr Golub Samardžija
„HIPERTROFIČNA KARDIOMIOPATIJA – MOGUĆNOST RANE DIJAGNOSTIKE I GENETSKOG SKRININGA“
2. Asist. dr Milan Popović
„METASTAZA MELANOMA U SRCE – PRIKAZ SLUČAJA“

II GODIŠNJA SKUPŠTINA
– Izveštaj o radu za 2021. godinu
– Finansijski izveštaj za 2021. godinu
– Plan rada za 2022. godinu
– Predlozi za nagrade i priznanja
– Dodela nagrada
– Koktel

Sastanak je akreditovan (A-1-1045/21) i nosi 2 boda za slušaoce i 3 boda za predavače.

S poštovanjem

Predsednik Sekcije za patologiju DLV-SLD
Doc. dr Golub Samardžija
Sekretar Sekcije za patologiju DLV-SLD
Doc. dr Aleksandra Lovrenski