Sekcija za patologiju – Arhiva

ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2021.

23.12.20021 – Sastanak i GODIŠNJA SKUPŠTINA , Novi Sad

I STRUČNI DEO:
AKTUELNOSTI O DIJAGNOSTICI HIPERTROFIČNE KARDIOMIOPATIJE I METASTAZA MELANOMA U SRCE

II GODIŠNJA SKUPŠTINA

Sastanak je akreditovan (A-1-1045/21) i nosi 2 boda za slušaoce i 3 boda za predavače.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2019.

12.12.2019 – STRUČNI SASTANAK i GODIŠNJA SKUPŠTINA, Novi Sad

I STRUČNI DEO: KORELACIJA KLINIČKOG I OBDUKCIONOG NALAZA PACIJENATA UMRLIH NA INSTITUTU ZA PLUĆNE BOLESTI VOJVODINE – PRIKAZI ZANIMLJIVIH SLUČAJEVA

II GODIŠNJA SKUPŠTINA

Sastanak je akreditovan (A-1-2426/19) i nosi 2 boda za slušaoce i 3 boda za predavače.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2018.

20.12.2018 – STRUČNI SASTANAK I GODIŠNJA SKUPŠTINA, Novi Sad

I TUMORI SRCA – DESETOGODIŠNJE ISKUSTVO INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI VOJVODINE
II GODIŠNJA SKUPŠTINA

Sastanak je akreditovan (A-1-1793/18) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2017.

22.12.2017 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

KLINIČKA AUTOPSIJA – JUČE, DANAS, SUTRA

Sastanak je akreditovan (A-1-2390/17 ) i nosi 3 boda za predavače i 2 za slušaoce.

Detaljnije…


20.6.2017 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

Specifičnosti u patohistološkoj analizi biopsije transplantata bubrega sa osvrtom na najnoviju Banff klasifikaciju i prikaz tri uropatološka slučaja

Sastanak je akreditovan (A-1-1079/17) i nosi 3 boda za predavače i 2 za slušaoce.

Detaljnije…